Startsida - nyheter

Sökord


Sökningen har avgränsats tillKärnprocesser
Lägg till eller tag bort val

Målgrupper
Lägg till eller tag bort val

 
1
2
3
4
...
8
Nästa
Statskontoret ville ha erfarenheter och synpunkter om den robotstyrda processautomationens tillämpningsmöjligheter och nytta. Syftet var att lära sig om de möjligheter som den nya teknologin medför, ...
Strejk i finansbranschen 4. – 5.1.2018 borde inte inverka på Statskontorets utbetalningar. Bankerna har informerat, att de försöker trygga både privatkundernas och företagskundernas viktigaste t...
År 2013 grundad Medborgarrådgivning-servicen kommer att överföras organisatoriskt från Statskontoret till Befolkningsregistercentralen den 1 januari 2018. Medborgarrådgivningen har upprättat sin...
Strejk i finansbranschen 28. - 29.12.2017 inverkar inte på Statskontorets utbetalningar i årslut. Under arbetskonflikten försöker bankerna trygga både privatkundernas och företagskundernas...
Med statsekonomins månadsmeddelande rapporteras förverkligandet av statsbudgeten, statens intäkter, utgifter, tillgångar, skulder och kassaflöden. Statsekonomins finansieringsanalys, novembe...
Medborgarkontot tas ur bruk - Suomi.fi-meddelanden tas i bruk Från och med 15.12.2017 skickar vår Ersättningstjänst post till dig elektroniskt via Suomi.fi-nättjänsten. En ny tjänst i bruk ...
I fortsättningen ska endast kopior av handlingar som gäller arv sändas till Statskontoret Digitaliseringen av arvs- och testamentsärenden vid Statskontoret framskrider och vi inför elektronis...
Finansministeriet Pressmeddelande 23.11.2017 Sakkunniguppgifter som stöder digitaliseringen överförs till Befolkningsregistercentralen den 1 januari 2018 Sakkunniguppgifter som stöder ...
Statskontoret har konkurrensutsatt vård- och rehabiliteringstjänsterna för krigsinvalider samt institutionsrehabiliteringen för krigsveteraner för åren 2018–2022. Ett centralt mål med konkurrensutsät...
Med statsekonomins månadsmeddelande rapporteras förverkligandet av statsbudgeten, statens intäkter, utgifter, tillgångar, skulder och kassaflöden. Statsekonomins finansieringsanalys, oktober...
Till följd av den allvarliga olyckan i Raseborg 26.10.2017 har vi här samlat information om ersättningar. Familjepension betalas till änka eller änkling och till barn om en värnpliktig omk...
Med statsekonomins månadsmeddelande rapporteras förverkligandet av statsbudgeten, statens intäkter, utgifter, tillgångar, skulder och kassaflöden. Statsekonomins finansieringsanalys, septemb...
Statskontoret har publicerat en sammanställning av räntor och annuitetsjusteringar i hyres- och bostadsrättsaravalån. De nya räntorna på lån med fasta villkor gäller fr.o.m. 1.4.2018. De övriga ...
Valtiolle.fi-sidornas struktur och utseende har förnyats 4.10. för att effektivera användningen och motsvara användarnas förväntningar. På framsidan visas ant...
Med statsekonomins månadsmeddelande rapporteras förverkligandet av statsbudgeten, statens intäkter, utgifter, tillgångar, skulder och kassaflöden. Statsekonomins finansieringsanalys, augusti...
Med statsekonomins månadsmeddelande rapporteras förverkligandet av statsbudgeten, statens intäkter, utgifter, tillgångar, skulder och kassaflöden. Statsekonomins finansieringsanalys, juli ...
Med statsekonomins månadsmeddelande rapporteras förverkligandet av statsbudgeten, statens intäkter, utgifter, tillgångar, skulder och kassaflöden. Statsekonomins finansieringsanalys, juni ...
Vad händer om allt fler tjänster blir elektroniska? Tänk om det surrar en drönare utanför min balkong? Borde jag vara orolig om mitt barns första ord är digi-digi? ...
Med statsekonomins månadsmeddelande rapporteras förverkligandet av statsbudgeten, statens intäkter, utgifter, tillgångar, skulder och kassaflöden. Statsekonomins finansieringsanalys, maj ...

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter