Till evenemangskalendern

Utställning på myntmuseet: Vår gemensamma skuld – statens upplåning åren 1859–2015

Finska staten har tagit upp lån sedan 1800-talet. Genom dessa lån har staten finansierat investeringar i infrastruktur, utökat Finlands Banks valutareserv och skapat spelrum i finanspolitiken. Staten har genomfört största delen av sin låneupptagning genom att emittera obligationer både i hemlandet och på den internationella finansmarknaden.

Till denna utställning har samlats statsobligationer från olika årtionden med början från den första järnvägsobligationen från år 1859. Dessutom innehåller utställningen en översikt av statsskuldens utveckling och historia.

Utställning förverkligas som ett samarbete mellan Finlands Bank och Statskontoret.

Myntmuseet ligger i Kronohagen i Helsingfors, Snellmansgatan 2. Inträdet är fritt.


Tid 21.4.2015 kl 11.00 - 20.9.2015 kl 17.00
Plats Finlands Banks myntmuseum

Snellmansgatan 2, Helsingfors
Arrangör Finlands Bank
Webbadress http://www.rahamuseo.fi/vaihtuvat_nayttelyt/yhteinen-velkamme/sv/

Kärnprocess: Finansieringsverksamhet
Publicerad 24.4.2015 kl. 10.25 , uppdaterad 24.4.2015 kl. 10.24 Suomeksi   På svenska   In English

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter