Avkastningsobligationer

Statskontoret emitterar avkastningsobligationer som är särskilt riktade mot privathushåll. Tidpunkterna för avkastningsobligationernas emission beror på marknadssituationen. Statskontoret emitterade avkastningsobligationer förra gången i maj 2011.

Vid teckningstider som meddelas separat kan avkastningsobligationer tecknas i Statskontoret per telefon samt i bankkontor och på bankernas webbplatser.

Det minsta placeringsbeloppet i avkastningsobligationer har varit 1 000 euro.  Vid lånetidens utgång återbetalas lånekapitalet på en gång. Den fasta räntan betalas till placerare årligen. Källskatt uppbärs på ränteinkomsten.

Avkastningsobligationernas emissionskurs är rörlig och avkastningen på placeringen bestäms utgående från teckningsdagens emissionskurs. Om emissionskursen är under 100 procent, är lånets verkliga avkastning större än kupongräntan. Vid en emissionskurs på över 100 procent är den verkliga avkastningen lägre än kupongräntan.

Personer som tecknar avkastningsobligationer ska ha ett personligt värdeandelskonto. Räntan på obligationen och kapitalet utbetalas automatiskt på förfallodagen till det penningkonto som är bundet till värdeandelskontot. De som upprätthåller värdeandelskonton gör detta på kommersiell basis och uppbär en tariffenlig avgift för tjänsten.

Närmare information om avkastningsobligationer finns på adressen www.statsskuld.fi/avkastningsobligationer.

Publicerad 23.11.2012 kl. 13.23 , uppdaterad 19.4.2016 kl. 14.51
Suomeksi   På svenska

Till början av sidan

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter