Statsskuld och upplåning

Statistik

Genom statens upplåning finansieras statsskuld som förfaller och eventuellt budgetunderskott. Statskontoret genomför upplåningen genom att genom banker emittera skuldförbindelser, serieobligationer och riktade emissioner. Köparna av statsskulden, dvs. placerarna, är framför allt stora institutioner, som pensionsbolag, placeringsfonder och banker. Handel med statens låneinstrument idkas på sekundärmarknaden.

Upplåningen sker på den internationella finansmarknaden, både banker och placerare kommer mestadels från utlandet. Ingen valutakursrisk förknippas med upplåningen, hela statsskulden är denominerad i euro efter valutaskydd.

Riskaversion är kännetecknande för statens finansieringsåtgärder.  De risker som ska hanteras är marknadsrisk, finansieringsrisk, kreditrisk, rättsliga och funktionella risker samt modellrisk. Finansministeriet ger Statskontoret varje år en anvisning gällande skuld- och kassahanteringen. Statskontoret agerar på finansmarknaden inom ramen för denna anvisning.

Statskontoret svarar för statens relationer med kreditvärderingsinstitut.

Närmare information om statens skuldförvaltning och kreditbetyg finns på adressen www.statsskuld.fi.

Publicerad 23.11.2012 kl. 13.35 , uppdaterad 20.4.2016 kl. 10.48
Suomeksi   På svenska   In English

Till början av sidan

        
Blogg: Valtionvelka nyt
  

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter