Statsekonomi

Statskontoret sammanställer varje månad kontouppgifterna för bokföringsenheterna och statens fonder utanför budgeten i centralbokföringen. På basis av dessa uppgifter ger vi ut statsekonomins månatliga finansieringsanalys. Med detta meddelande rapporteras förverkligandet av statsbudgeten, statens avkastning, utgifter, tillgångar, skulder och kassaflöden.

Uppgifterna i statens centralbokföring  publiceras i Netra-tjänsten.

Efter räkenskapsårets utgång upprättar vi statens bokslut på basis av kontouppgifterna från bokföringsenheterna, noterna till bokslutet samt de fullmaktsuppgifter som lämnats till Statskontorets centraliserade fullmaktsuppföljning.

Statsekonomins månatliga finansieringsanalys >

Netra - Statsförvaltningens internetrapportering >

Statens bokslut >

Publicerad 28.11.2012 kl. 14.04 , uppdaterad 16.9.2014 kl. 11.49
Suomeksi   På svenska   In English

Till början av sidan

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter