Statsskuld och -ekonomi

 • Statsskuld

  Genom statens upplåning finansieras statsskuld som förfaller och eventuellt budgetunderskott.

  Läs mera:

  Statsskuld >

 • Statsekonomi

  Statsekonomins månatliga finansieringsanalys innehåller information om statsekonomi.
 • Statsskuld.fi

  Statsskuld.fi är Statskontorets webbplats som innehåller information och statistik om Finlands statsskuld, upplåning och kreditbetyg.

  Gå till webbplatsen:

  Statsskuld.fi >

        
Blogg: Valtionvelka nyt
  

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter