Statskontorets förslag till statsbokslut för år 2017  (21.3.2018)

Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår 2017 har undertecknats och lämnats till Finansministeriet.

Finansministeriets pressmeddelande 21.3.2018: Statskontorets förslag till statsbokslutet för 2017 färdigt

Statskontorets förslag till statsbokslut för år 2017

Målgrupp: Ämbetsverk och inrättningar
Kärnprocess: Stöd för personalledning, Stöd för ekonomistyrning
Publicerad 21.3.2018 kl. 10.41 , uppdaterad 21.3.2018 kl. 10.59 Suomeksi   På svenska

Till början av sidan

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter