Statskontorets förslag till statsbokslut för år 2016  (29.3.2017)

Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår 2016 har undertecknats och lämnats till Finansministeriet.

Finansministeriets pressmeddelande 29.3.2016: Statskontorets förslag till statsbokslutet för 2016 färdigt

Statskontorets förslag till statsbokslut för år 2016

Målgrupp: Ämbetsverk och inrättningar
Kärnprocess: Stöd för personalledning, Stöd för ekonomistyrning
Publicerad 29.3.2017 kl. 15.19 , uppdaterad 29.3.2017 kl. 15.26 Suomeksi   På svenska

Till början av sidan

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter