Riksdagen beviljar mer pengar åt frontveteranerna  (23.11.2018)

I maj meddelade kommunerna åt Statskontoret att ett tilläggsanslag på 19,3 miljoner behövdes, för att kunna erbjuda frontveteranerna rehabilitering och stöd för boende i hemmet resten av året. Tilläggsanslaget ingick i regeringens proposition om en andra tilläggsbudget för 2018.

Riksdagen har nu godkänt propositionen och alla de kommuner som meddelat behovet för tilläggsanslag, inom utsatt tid, får det belopp de ansökt om.

I och med detta tilläggsanslag, har kommunerna i år haft 61 miljoner euro till sitt förfogande för frontveteranernas rehabilitering och stöd för boende i hemmet.

Statskontoret kommer att betala ut tilläggsanslaget åt kommunerna i början av december. Anslaget för 2019 delas ut i januari.

Riksdagen har även under beredning ett förslag till lagändring, som skulle lagstadga frontveteranernas stöd för boende i hemmet. Efter lagändringen skulle kommunerna få det anslag de behöver för att kunna erbjuda frontveteranernas tjänster, och behovet av att ansöka om tilläggsanslag skulle upphöra. 

Målgrupp: Medborgare, Samfund
Kärnprocess: Tjänster för medborgare och samfund
Publicerad 23.11.2018 kl. 15.37 , uppdaterad 23.11.2018 kl. 13.07 Suomeksi   På svenska

Till början av sidan

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter