Om Statskontoret - nyheter

Sökord


Sökningen har avgränsats tillKärnprocesser
Lägg till eller tag bort val

Målgrupper
Lägg till eller tag bort val

 
Statskontorets digitaliseringsprojekt framskrider. Vi har tagit i bruk ett elektroniskt arkiv, dit alla mottagna dokument sparas, oberoende om de är i pappers- eller digitalt format. Behandlinge...
Statskontorets engelskspråkiga årsöversikt över statens skuldhantering har utkommit. Översikten granskar statens skuldhantering 2016 och redogör för statens upplåning, kassaförvaltning och hante...
Kunden får enligt nuvarande praxis läkemedlen som behövs till vård av olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar gratis från apoteket, då läkaren har markerat i receptet uppgifterna om arbetsgivaren och...
Statskontoret utredde på uppdrag av finansministeriet på vilka sätt förfaringssätten kan förnyas samt vilka ändringar som kan göras i uppgifter och befogenheter för att kompetensutvecklingen, HR-proc...
Statskontorets engelskspråkiga årsöversikt över statens skuldhantering har utkommit. Översikten granskar statens skuldhantering 2015 och redogör för statens upplåning, kassaförvaltning och Finla...
Statskontoret inledde sin verksamhet i enlighet med Alexander II:s kej-serliga manifest i januari 1876. Grundande av ämbetsverket presentera-des för kejsaren 30.6.1875 i Warszawa. Hans majestät Kejsa...
 – Finland har spelat en framträdande roll inom digitaliseringen, men för den offentliga förvaltningens del har utvecklingen stagnerat under de senaste åren. Enligt Statskontorets utrednin...
Finska staten har tagit upp lån sedan 1800-talet. Genom dessa lån har staten finansierat investeringar i infrastruktur, utökat Finlands Banks valutareserv och skapat spelrum i finanspolitiken. Sta...
Statskontoret har öppnat bloggen Valtionvelka nyt, i vilken man behandlar aktuella ämnen om statsskulden, statens upplåning och kassahantering. Skribenterna på bloggen är Statskontorets exp...
Statskontorets engelskspråkiga årsöversikt över statens skuldhantering har utkommit.
Utlåningsstatistiken på Statskontorets webbplats har förnyats. Den väsentligaste statistikinformationen om s...
Statens kreditvärderingsärenden överförs från finansministeriet till Statskontoret. Den nya ansvarsfördelningen träder i kraft 13.3.2014.
Statskontorets engelskspråkiga årsöversikt över statens skuldhantering har utkommit. Översikten granskar statens skuldhantering 2013 och redogör för statens upplåning, kassaförvaltning och Finl...
Befogenheten att styra och övervaka statsborgen för ägarbostadslån ska koncentreras till Statskontoret från och med ingången av 2014, när ändringar i lagen om statsborgen för ägarbostadslån träd...
Statskontorets nya tjänsten Medborgarrådgivning, som öppnade den 25 november 2013,  hjälper medborgarna att snabbt och smidigt hitta rätt myndighet eller elektronisk myndighetstjänst. Den nås på ...
Den nya tjänsten Medborgarrådgivning lanseras måndagen den 25 november 2013. Tjänsten hjälper medborgarna att snabbt och smidigt hitta rätt myndighet eller elektronisk myndighetstjänst. Den nås på tfn...
Divisionschef Teppo Koivisto på Finansieringsdivisionen vid Statskontoret har valts till ordförande för OECD-ländernas grupp av
Tre breda undersökningar som gäller arbetsgivarprofilen publicerades under våren. Staten som en helhet e
Valtio Expo lockade tisdagen den 7 maj över 1 400 experter från statsförvaltningen och representanter för utställarna till Marina Congress Center i Helsingfors. På evenemanget, som nu ordnades för fem...

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter