Ledningsgruppen

VK_Kotisivu_Jory_Timo_Laitinen Timo Laitinen
Generaldirektör 16.6.2008-
Anställd på Statskontoret sedan 1.5.2003
Juris kandidat, född 1958
VK_Kotisivu_Jory_Mikko_Kangaspunta Mikko Kangaspunta
Finansdirektör 1.9.2008-
Divisionschef för Förvaltning och utveckling 1.4.2018-
Divisionschef för Ekonomi och personal 1.3.2003-
Anställd på Statskontoret sedan 1.2.1992
Ekonomie magister, född 1964
VK_Kotisivu_Jory_Lasse_Skog

Lasse Skog
Divisionschef för Ekonomi och personal 1.4.2018-
Utvecklingsdirektör 2017-
IT Direktör 8.5.2000-
Divisionschef för Kieku-division 1.8.2011-
Anställd på Statskontoret sedan 1.11.1994
Ekonomie magister, född 1964

VK_Kotisivu_Jory_Jyri_Tapper Jyri Tapper
Försäkringsdirektör 1.4.2003-
Divisionschef för Medborgartjänster 1.8.2008-
Anställd på Statskontoret sedan 1.4.2003
Ekonomie magister, född 1957
VK_Kotisivu_Jory_Teppo_Koivisto Teppo Koivisto
Finansdirektör 15.11.2006-
Divisionschef för Finansiering 15.11.2006-
anställd på Statskontoret sedan 15.11.2006
politices magister, född 1966
VK_Kotisivu_Jory_Tomi_Poikola Tomi Poikola
IT-direktör 2015–
Finans IT, biträdande direktör 1.1.2010-
Anställd på Statskontoret sedan 12.8.2002
Ekonomie magister, född 1975
VK_Kotisivu_Jory_Helena_Nurminen

Personalrepresentant;
Helena Nurminen
Anställd på Statskontoret sedan 1982.
Född 1956

Anna Sirenius

Sekreterare av ledningsgruppen;
Anna Sirenius
Projektchef 1.3.2018-
Controller 2008-
Anställd på Statskontoret sedan 2007
Ekonomie magister, Kandidat i humanistiska vetenskaper
Född 1979

Publicerad 20.12.2012 kl. 17.33 , uppdaterad 15.10.2018 kl. 8.47
Suomeksi   På svenska   In English

Till början av sidan

Generaldirektör

Timo Laitinen
tfn 0295 50 2200

Sekreterare Outi Ikonen
tfn 0295 50 2201

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter