Vår organisation

Statskontoret är ett branschövergripande serviceämbetsverk med circa 300 anställda. Statskontoret producerar koncerntjänster för staten inom ekonomiförvaltning och personaladministration, ansvarar för statens upplåning samt kassa- och skuldförvaltning och sköter statens bokföring och olycksfallsförsäkringar. Statskontoret beviljar också ersättningar för militär- och brottskador och förvaltar lån, räntestöd och statsborgen som beviljats av staten.

Statskontoret sköter de statliga ämbetsverkens och inrättningarnas lagstadgade olycksfalls- och skadeförsäkringar samt arbetsgivartjänster i anslutning till försäkringar och stöder verksamhet som främjar personalens arbetsförmåga.

Statskontoret har sitt huvudsäte i Helsingfors.

Statskontoret leds av generaldirektören. Generaldirektören, Statskontorets divisionschefer och en representant för personalen bildar ledningsgruppen.

VK_organisaatiomme_RU

Publicerad 21.12.2012 kl. 12.56 , uppdaterad 10.1.2018 kl. 13.58
Suomeksi   På svenska   In English

Till början av sidan

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter