Kontaktuppgifter

I våra annonser om ledigförklarade arbeten anger vi alltid namnet och kontaktuppgifterna till den person som ger ytterligare uppgifter. Han eller hon kan ge dig utförligare information om Statskontoret som arbetsgivare och arbetsplats. Du får även ytterligare information om vår organisation och våra branscher på vår hemsidor. I övriga ärenden kan du kontakta oss på adresserna och telefonnumren här nedan.

Postadress:
Statskontoret
Registratur
PB 14
00054 STATSKONTORET

Besöksadress: 
Sörnäs strandvägen 13, 00530 Helsingfors
E-post: kirjaamo (at) valtiokonttori.fi
Telefon: 09 77 251

Om du är intresserad av att veta mera om Statskontoret som arbetsgivare kan du kontakta biträdande personaldirektör Lea Hartikainen, tfn 09 772 5467, eller förtroendemännen för de personalföreningar som verkar på Statskontoret:

> Förhandlingsorganisationen för den offentliga sektorn FOSU rf, förtroendeman Helena Kanervo, tfn 050 432 9136
> Löntagarorganisationen Pardia rf, förtroendeman Helena Nurminen, tfn 09 772 5496
> Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL, förtroendeman Petri Pehkonen, puh. 050 556 1687

Publicerad 7.12.2012 kl. 18.06 , uppdaterad 27.8.2015 kl. 14.25
Suomeksi   På svenska

Till början av sidan

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter