Anvisningar för arbetsansökan

Työnhakuohjeet

Du hittar vår annons här på Statskontorets arbetsgivarwebbplats, på statens sidor för lediga arbetsplatser (www.valtiolle.fi) och på arbetsförmedlingens webbplats (www.mol.fi). För det mesta annonserar vi även i Helsingin Sanomat med Statens gemensamma Inverka hos staten -annonser. Vi kan dessutom annonsera på Oikotie, Aarresaari och i facktidningar.

Våra divisioner och enheter rekryterar sin personal direkt. Våra förväntningar och önskemål på de sökande framgår av annonserna om lediga tjänster.

Om du söker en tjänst skall Du söka exakt den tjänsten. Som huvudregel gäller att vi inte kan beakta öppna ansökningar. Om du lämnar en öppen ansökan till oss skall du berätta för oss vilken typ av uppgifter du är intresserad av samt hurdana kunskaper och vilken arbetserfarenhet du har. Dessa öppna ansökningar används när vi har vikariat och tillfälliga uppgifter att erbjuda.

Du kan lämna in din ansökan via statens sidor för lediga arbetsplatser (www.valtiolle.fi) eller skriftligen till registraturen, se adresserna under kontaktuppgifter. Du ser väl till att dina kontaktuppgifter finns med när du sänder in din ansökan.

I förordningen om Statskontoret finns behörighetskrav endast för de högsta ämbetena, det vill säga de chefer som arbetar närmast under generaldirektören. I vår annons berättar vi vad vi förväntar oss och önskar av de sökande.

Utgående från ansökningarna kallar vi en del av de sökande till intervju och eventuellt till lämplighetsbedömning.

I början av tjänsteförhållandet använder vi en prövotid på fyra månader. Då ansökningsprocessen är slutförd meddelar vi slutresultatet till samtliga dem som har sökt tjänsten.

Publicerad 7.12.2012 kl. 17.25 , uppdaterad 27.8.2015 kl. 14.24
Suomeksi   På svenska

Till början av sidan

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter