Statskontoret som arbetsgivare

Tervetuloa Valtiokonttoriin!

Är du intresserad av att arbeta med förvaltning av statsskulden, kassan eller finansieringsförmögenheten eller med statens lagstadgade arbetspensions-, olycksfalls- och skadeförsäkringar? Ungefär 300 proffs arbetar med dessa och flera andra uppgifter på Statskontoret.

Arbetsuppgifterna är intressanta och ansvarsfulla. De erbjuder ofta en bra utsiktsplats mot det egna områdets arbetsfält inom hela statsförvaltningen. Vi använder moderna arbetsverktyg, som hela tiden utvecklas och som stöd har vi en kvalitetsmedveten och aktiv arbetsgemenskap, som hela tiden utvecklas. Vi sörjer för att våra anställda mår bra på arbetet och besitter de kunskaper som de behöver bl.a. genom att arrangera lärlingsutbildning för dem som arbetar med finansiering och försäkringar samt utveckling av chefsarbetet.

Förutom yrkeskunskaper inom den egna branschen värdesätter vi kunskaper i samspel, ett kundinriktat tag om arbetet, samarbetsförmåga samt flytande muntlig och skriftlig framställningsförmåga. Dessutom hör skriftliga och muntliga kunskaper i båda inhemska språken till de kunskaper som vi värdesätter.

I de anställdas tjänsteförhållanden följer vi statens allmänna tjänste- och arbetsvillkor. De statligt anställda har bättre semesterförmåner än i genomsnitt på den allmänna arbetsmarknaden. Först får man två vardagar semester för varje kvalifikationsmånad och för dem som har arbetat över ett år gäller 2,5 vardagar. De som har arbetat över 15 år tjänar in 3 vardagar per kvalifikationsmånad. Vi strävar efter att de anställda skall kunna sammanjämka arbetslivet och det övriga livet bl.a. genom att uppmuntra till en jämställd användning av familjeledigheterna.

Välkommen att bekanta dig med Statskontoret som arbetsgivare!

(Denna webbsidornas bilder: Kirsi Salovaara och Statskontoret)

Publicerad 22.11.2012 kl. 10.50 , uppdaterad 12.1.2018 kl. 11.32
Suomeksi   På svenska

Till början av sidan

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter