Resultatstyrning- och planering (Netra)

Resultatavtal och statsbudgeten som bestäms av riksdagen är de mest centrala planerna vid statens resultatstyrning. De väsentligaste uppföljningsrapporterna är bokslutet och speciellt därtill hörande bokslutsberättelsen samt ministeriets ställningstagande till dessa.

Planerings- och uppföljningsdokument i anslutning till resultatstyrningen av ämbetsverk har grupperats till resultatstyrningsdokument och andra planerings- och uppföljningsdokument. Resultatstyrningsdokumenten har uppdelats vidare till planer och uppföljningsrapporter. De övriga planerings- och uppföljningsdokumenten är antingen planer, bedömningar och utredningar eller andra dokument.

Publicerad 17.1.2013 kl. 15.40 , uppdaterad 17.1.2013 kl. 15.40
Suomeksi   På svenska   In English

Till början av sidan

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter