Ämbetsverkets uppgift, organisation och kärnprocesser

Statskontorets uppgift är att utveckla och producera statsförvaltningens interna tjänster. Statskontoret möjliggör besparingar i verksamhetsutgifterna och produktivitetsökningar i statens ämbetsverk och inrättningar genom smidiga och effektiva interna tjänster och genom att aktivt delta i utvecklingen av dessa tjänster och processer. Vi utvecklar tjänsterna och processerna i samarbete med servicecentret för ekonomi- och personalförvaltning Palkeet, finansministeriet och kunderna. Vi sköter om följande interna tjänster hos staten:

 • statens finansieringsfunktioner,
 • statens centralbokföring samt styrning av redovisning och betalningar,
 • produktion och rapportering av ekonomisk data på statsförvaltningsnivå,
 • processer och informationssystem för ekonomiförvaltning på statsförvaltningsnivå,
 • ett skadeskydd som motsvarar lagstadgad olycksfallsförsäkring för statens ämbetsverk och inrättningar samt arbetsgivartjänster i anslutning till dessa,
 • stöd för upprätthållande av arbetsförmåga hos statens personal
 • befordrande av kunskapsbaserad styrning i statsförvalning.

Ett annat centralt verksamhetsområde för Statskontoret är tjänsteproduktion för privata medborgare och företag. Sådana tjänster är:

 • ersättningar för militära skador,
 • brottsskadeersättningar och ersättningar till oskyldigt häktade samt skadeersättningar till vissa särskilda grupper m.fl. ersättningar,
 • informationstjänster till medborgare (Netra),
 • beslut om avgiftsbefrielser,
 • arv som tillfallit staten.

Statskontoret har verksamhetsställe i Helsingfors. Vi har ungefär 300 anställda.

Statskontorets kärnprocesser är:

 • Finansieringsverksamhet
 • Stöd för ekonomistyrning, en gemensam ekonomiförvaltning och dess utveckling
 • Kunskapsbaserad styrning i statsförvalning
 • Tjänster för medborgare och samfund
Publicerad 23.11.2012 kl. 14.51 , uppdaterad 21.11.2018 kl. 14.18
Suomeksi   På svenska   In English

Till början av sidan

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter