Verksamhetsmiljö och organisation

Statskontoret är finansministeriets viktigaste partner i genomförandet av statsstyrningen. Våra värderingar är samhällets goda, kundrelationer samt välfärd och utveckling. Vårt ämbetsverk grundades 1876. Vi har ca 300 anställda.

Statskontorets vision, verksamhetsidé och värderingar >
Vår verksamhetsmiljö >
Ämbetsverkets uppgift, organisation och kärnprocesser >
Statskontoret som arbetsgivare >

Statskontorets vision, verksamhetsidé och värderingar

Vision

Statens gemensamma tjänstelösningar möjliggör att bevisat betydande effekt- och resultatnyttor uppnås till förmån för både kunder och hela statsförvaltningen. 

Verksamhetsidé

Statskontoret är finansministeriets viktigaste partner i genomförandet av styrningen. Vi sköter för vår del om att

  • statsförvaltningen har till sitt förfogande den information om ekonomi och personal som behövs för ledningen, och att
  • statsförvaltningen och enskilda statliga organisationer har tillgång till de högklassiga tjänster och informationssystem som behövs för att sköta administrativa uppgifter.

Statskontoret sköter om de medborgar- och samfundstjänster som det ansvarar för på ett effektivt och högklassigt sätt.

Värderingar

Statskontorets värderingar är samhällets goda, kundrelationer samt välfärd och utveckling. Värderingarna skapar en grund och en riktning för all verksamhet i Statskontoret. De syns i de beslut, den verksamhet och de verksamhetsmodeller som Statskontoret genomför med beaktande av principerna för hållbar utveckling.

Samhällets goda
Vi identifierar och främjar lösningar enligt den sammanlagda nyttan för samhället.
Vi godkänner statsförvaltningens gemensamma värden.
Vår verksamhet står inte i konflikt med målen vi får genom politisk styrning.

Kundrelationer
Vi eftersträvar god kvalitet i tjänsteproduktionen.
Vi förstår våra kunders behov och beaktar den respons och de utvecklingsförslag vi får.
Vi erbjuder kunderna ett positivt servicetillfälle.

Välfärd och utveckling
Vi söker själva aktivt utvecklingsförslag och reagerar snabbt på dem.
Vi förbinder oss att utveckla vår arbetsgemenskap och oss själva.
Vi respekterar varandras arbete.

Vår verksamhetsmiljö

Statskontoret producerar interna tjänster för statsförvaltningen och i denna roll är vårt centrala strategiska mål att möjliggöra inbesparingar och ökad effektivitet i statliga ämbetsverk och inrättningar. Metoder för detta är

  • utveckling av gemensamma handlingssätt, som verksamhetsmodeller i finans- och personalförvaltning och välbefinnande i arbetet, 
  • utveckling av informationssystem och tjänster, t.ex. Kieku och övriga finansförvaltningssystem och 
  • Statens personaltjänster -enhetens deltagande i utvecklingen av statsförvaltningens interna arbetsmarknad.

Samhälleliga effektivitetsmål i anslutning till Statskontorets verksamhet

Finansministeriet har uppsatt följande effektmål för Statskontoret:

  • Statens finansförvaltning bildar en genomblickbar och produktiv helhet som iakttar principerna för god förvaltning och som stöder utvecklandet av effektiviteten och produktiviteten vid ämbetsverk och inrättningar.
  • Den rapportering som gäller ekonomin (inkl. informationslager och uppföljningsobjekt) står till förfogande för dem som behöver den, finansförvaltningens metoder, processer och datasystem är moderna, enhetliga och lätta att använda och statens finansförvaltning sköts på ett effektivt och tillförlitligt sätt.
  • Enheten Statens personaltjänster som finns vid Statskontoret stöder en god personalledning, främjar en förlängning av tiden i arbetslivet och omplacering av personalen samt den interna rörligheten.
  • Statens upplåning, likviditetsförvaltningen och den riskhantering som ansluter sig till dessa funktioner genomförs på ett högklassigt och kostnadseffektivt sätt.
Publicerad 17.12.2012 kl. 15.24 , uppdaterad 16.1.2018 kl. 11.54
Suomeksi   På svenska   In English

Till början av sidan

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter