Stöd för ekonomistyrning, en gemensam ekonomiförvaltning och dess utveckling

Netra: ekonomisk information, personalinformation och resultatinformation om statsförvaltningen

I statens rapporteringstjänst Netra publicerar vi ekonomisk information, personalinformation och resultatinformation om statsförvaltningen. Netra innehåller aktuell information i form av dels färdiga rapporter, dels flerdimensionella rapporteringskuber som lämpar sig för analys.

Vi tillhandahåller även information ur den offentliga rapporteringstjänsten i form av ledningens rapporter som regelbundet skickas ut per e-post. Vi har gjort upp ledningens rapporter för olika användargrupper som t.ex. den ekonomiska ledningen, personalledningen och ansvarspersonerna för resehantering.

Netra är en offentlig tjänst och kräver därför inte identifiering.

Netra.fi >

Beställ ledningens rapporter: netra(at)valtiokonttori.fi

Kontaktuppgifter >

Publicerad 5.8.2014 kl. 13.10 , uppdaterad 5.8.2014 kl. 13.10
Suomeksi   På svenska

Till början av sidan

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter