Finansieringsverksamhet

Statskontoret producerar statistik om lån, räntestöd och statsgaranti.

Närmare statistikinformation finns i en databas, i vilken användaren kan ändra uppgifterna till önskat format. Uppgifterna kan också överföras till Excel eller sparas i txt- eller csv-format.

Ta del av statistikdatabasen >>

Ytterligare information om statistik: ra.tietopalvelu(at)statskontoret.fi

Lån

Lånestocken Aravalån
Genomsnittsräntor på lån
Arava- och räntestödslån
Ägararavalån
Hyreshus- och bostadsrättslån
Aravalåns förtida amorteringar
Landsbygdskrediter
Produktutvecklingslån

Räntestöd

          BSP-lån
BSP-lån
Räntestödslån och betalda räntestöd
        
       
       
         
       
        

Garantier

       Garanti
Statliga garantier som förvaltas av Statskontoret
Allt statliga garantier       
       
       
        
          
         
        
        

Publicerad 26.6.2014 kl. 12.32 , uppdaterad 31.10.2018 kl. 10.55
Suomeksi   På svenska   In English

Till början av sidan