Tjänster för medborgare och samfund: publikationer

Publikationer om ersättningar och förmåner för medborgare:

Brochyrer för krigsinvalider och veteraner  >

Brochyrer av skadeersättningar >

Publikationer om välbefinnande i arbetet och riskhantering för medborgare:

Välbefinnande i arbetet och riskhantering - brochyrer >

Publikationer om lån, borgen och räntestöd, statens arvsärenden samt avgiftsbefrielseärenden för medborgare och samfund:

Nyhetsbrev (på finska): Uutisia valtion rahoitustoiminnasta >

För hyreshussamfund

Ekonomiska stödåtgärder för hyreshussamfund (pdf, på finska) >
SART-broschyr (pdf, på finska) >

För arvs- och avgiftsbefrielsekunder

Statens arvsärenden: kvarlåtenskap efter en person som avlidit utan arvingar (pdf)
Befrielse från avgift eller ersättning till staten (pdf)

För medborgare

Avkastningsobligationer >

Kommunbrev >
Kommunbreven innehåller aktuell information om personliga aravalån.

Brochyrer om elektronisk ärendehantering för medborgare:

Suomi.fi-portaali (.pdf/242 Kt) >

Suomi.fin palvelukartta (.pdf/622 Kt) >

Kansalaisen asiointitili (.pdf/855 Kt) >

Lomake.fi-alusta (.pdf/939 Kt) >

Verkkotunnistamisen ja -maksamisen palvelu Vetuma (.pdf/208 Kt) >

Publicerad 30.11.2012 kl. 11.55 , uppdaterad 11.12.2015 kl. 10.10
Suomeksi   På svenska

Till början av sidan

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter