Stöd för ekonomistyrning, en gemensam ekonomiförvaltning och dess utveckling: publikationer

Publikationer om ekonomiförvaltning är bl.a. statens bokslut och handbok om statens bokföring.

Statens bokslut >

Statsekonomins månatliga finansieringsanalys >

Indelning av budgetkontona >

Handbok om statens bokföring >

Statens avgiftsbelagda verksamhet >

Nyhetsbrev (bara på finska) >

Brochyrer (på finska)

Statens kassaprognosprogrammet Rahakas (pdf) >

Orderhanteringstjänst Tilha (pdf) >
 

Beställnigar av publikationer >

Beställningar

Publicerad 30.11.2012 kl. 10.56 , uppdaterad 8.1.2013 kl. 16.35
Suomeksi   På svenska   In English

Till början av sidan