Publikationer och statistik

Statskontoret publicerar tidningar och brochyrer bl.a. om statens ekonomiförvaltning och personaladministration, statens utlåning, statens arvsärenden och avgiftsbefrielseärenden samt välbefinnande i arbete och riskhantering. De flesta publikationer finns bara på finska. Statskontoret producerar också statistik bl.a. om statligt beviljade lån, arvsärenden och avgiftsbefrielsen. Information om statens skuldförvaltning och likviditetshantering finns på webbplatsen Statsskuld.fi.

Publikationer >

Statistik >

Statskontorets nyhetsbrev >

Statskontorets årsberättelser >

Publicerad 30.11.2012 kl. 15.57 , uppdaterad 19.4.2016 kl. 10.05
Suomeksi   På svenska   In English

Till början av sidan

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter