Nyhetsarkiv

Sökord


Kärnprocesser
Lägg till eller tag bort val

Målgrupper
Lägg till eller tag bort val

 
1
2
3
4
...
14
Nästa
Med statsekonomins månadsmeddelande rapporteras förverkligandet av statsbudgeten, statens intäkter, utgifter, tillgångar, skulder och kassaflöden. Statsekonomins finansieringsanalys, septemb...
Kommunbrev 2/2017 har publicerats. I brevet finns information om ränteändringar på aravalån. Läs brevet >> 
Statskontoret har publicerat en sammanställning av räntor och annuitetsjusteringar i hyres- och bostadsrättsaravalån. De nya räntorna på lån med fasta villkor gäller fr.o.m. 1.4.2018. De övriga ...
Valtiolle.fi-sidornas struktur och utseende har förnyats 4.10. för att effektivera användningen och motsvara användarnas förväntningar. På framsidan visas ant...
Med statsekonomins månadsmeddelande rapporteras förverkligandet av statsbudgeten, statens intäkter, utgifter, tillgångar, skulder och kassaflöden. Statsekonomins finansieringsanalys, augusti...
Med statsekonomins månadsmeddelande rapporteras förverkligandet av statsbudgeten, statens intäkter, utgifter, tillgångar, skulder och kassaflöden. Statsekonomins finansieringsanalys, juli ...
Med statsekonomins månadsmeddelande rapporteras förverkligandet av statsbudgeten, statens intäkter, utgifter, tillgångar, skulder och kassaflöden. Statsekonomins finansieringsanalys, juni ...
Vad händer om allt fler tjänster blir elektroniska? Tänk om det surrar en drönare utanför min balkong? Borde jag vara orolig om mitt barns första ord är digi-digi? ...
Med statsekonomins månadsmeddelande rapporteras förverkligandet av statsbudgeten, statens intäkter, utgifter, tillgångar, skulder och kassaflöden. Statsekonomins finansieringsanalys, maj ...
Statskontorets digitaliseringsteam D9 inleder sitt arbete med komplett personalstyrka i mars, då teamet består av åtta personer. Digitaliseringsteamets medlemmar fungerar som interna konsulter inom st...
Vad händer om allt fler tjänster blir elektroniska? Tänk om det surrar en drönare utanför min balkong? Borde jag vara orolig om mitt barns första ord är digi-digi? ...
Med statsekonomins månadsmeddelande rapporteras förverkligandet av statsbudgeten, statens intäkter, utgifter, tillgångar, skulder och kassaflöden. Statsekonomins finansieringsanalys, april ...
Vad händer om allt fler tjänster blir elektroniska? Tänk om det surrar en drönare utanför min balkong? Borde jag vara orolig om mitt b...
Med statsekonomins månadsmeddelande rapporteras förverkligandet av statsbudgeten, statens intäkter, utgifter, tillgångar, skulder och kassaflöden. Statsekonomins finansieringsanalys, mars ...
Statskontorets digitaliseringsprojekt framskrider. Vi har tagit i bruk ett elektroniskt arkiv, dit alla mottagna dokument sparas, oberoende om de är i pappers- eller digitalt format. Behandlinge...
Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår 2016 har undertecknats och lämnats till Finansministeriet. Finansministeriets pressmeddelande 29.3.2016: Statskontorets förslag t...
Statskontorets engelskspråkiga årsöversikt över statens skuldhantering har utkommit. Översikten granskar statens skuldhantering 2016 och redogör för statens upplåning, kassaförvaltning och hante...
Med statsekonomins månadsmeddelande rapporteras förverkligandet av statsbudgeten, statens intäkter, utgifter, tillgångar, skulder och kassaflöden. Statsekonomins finansieringsanalys, decembe...
Hyreshussamfunden kan ansöka om finansieringslösningar eller ekonomiska stödåtgärder för statens arava- och räntestödslån hos Statskontoret för att balansera sin ekonomi. Vårens ansökningstid pågår f...
Statskontorets webbtjänster uppdateras den 3.– 5.3. Webbplatserna kan inte användas mellan 3.3. kl. 16.15 och 5.3. kl. 24.00. Statskontorets blanketter för me...

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter