Nyhetsarkiv

Sökord


Kärnprocesser
Lägg till eller tag bort val

Målgrupper
Lägg till eller tag bort val

 
1
2
3
4
...
10
Nästa
Januarifakturorna för saldo- och försäkringsintyg har kommit försenade till kunderna. Förseningen beror på tekniska problem i behandlingen av fakturorna. Förfallodagen som anges på fakturorna är...
Statskontoret tar i bruk ett nytt ersättningssystem för olycksfall i arbete och militärtjänst. Ersättningssystemet installeras den 3–12 februari 2017 och under denna period kan vår ersättningstjänst ...
Besöksadress: Sörnäs strandväg 13, 00530 Helsingfors Postadress: PB 14 00054 STATSKONTORET Telefonväxel 0295 50 2000 E-post: d9(at)valtiokonttori.fi förnamn.släktnamn(at)stat...
Kieku-systemets ägarskap och systemuppgifter övergick från Statskontoret till Palkeet den 1 januari 2017. Kieku-lösningen innehåller gemensamma processer för ekonomi- och personalförvaltnin...
God Jul!  21.12.2016
Med statsekonomins månadsmeddelande rapporteras förverkligandet av statsbudgeten, statens intäkter, utgifter, tillgångar, skulder och kassaflöden. Statsekonomins finansieringsanalys, novembe...
Mållinjen hägrar för Kieku-projektet: alla delar har tagits i bruk och Kieku används redan av cirka 62 000 tjänstemän. Projektets slutrapport, Vårt gemensamma ...
Med statsekonomins månadsmeddelande rapporteras förverkligandet av statsbudgeten, statens intäkter, utgifter, tillgångar, skulder och kassaflöden. Statsekonomins finansieringsanalys, oktober...
Kommunbrev 3/2016 har publicerats. I brevet finns information om ränteändringar på aravalån. Läs brevet >>
Kunden får enligt nuvarande praxis läkemedlen som behövs till vård av olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar gratis från apoteket, då läkaren har markerat i receptet uppgifterna om arbetsgivaren och...
Med statsekonomins månadsmeddelande rapporteras förverkligandet av statsbudgeten, statens intäkter, utgifter, tillgångar, skulder och kassaflöden. Statsekonomins finansieringsanalys, septemb...
Statskontoret utredde på uppdrag av finansministeriet på vilka sätt förfaringssätten kan förnyas samt vilka ändringar som kan göras i uppgifter och befogenheter för att kompetensutvecklingen, HR-proc...
Statskontoret har infört en elektronisk tjänst som kunderna kan använda för att se sina egna låneuppgifter på webben. Tjänsten omfattar till en början en del av produktutvecklingslånen men komme...
Statskontoret har publicerat en sammanställning av räntor och annuitetsjusteringar i hyres- och bostadsrättsaravalån. De nya räntorna på lån med fasta villkor gäller fr.o.m. 1.4.2017. De övriga ...
Digitaliseringen är ett av regeringens strategiska genomgripande teman, som verkställs i statsförvaltningens projekt. Statskontoret har fått i uppgift av finansministeriet att skynda på reformen som...
Med statsekonomins månadsmeddelande rapporteras förverkligandet av statsbudgeten, statens intäkter, utgifter, tillgångar, skulder och kassaflöden. Statsekonomins finansieringsanalys, augusti...
Med statsekonomins månadsmeddelande rapporteras förverkligandet av statsbudgeten, statens intäkter, utgifter, tillgångar, skulder och kassaflöden. Statsekonomins finansieringsanalys, juli ...
Med statsekonomins månadsmeddelande rapporteras förverkligandet av statsbudgeten, statens intäkter, utgifter, tillgångar, skulder och kassaflöden. Statsekonomins finansieringsanalys, juni ...
Lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster samt ändringen av lagen om anordnande av statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster har stadfästs. Lagen träde...
Med statsekonomins månadsmeddelande rapporteras förverkligandet av statsbudgeten, statens intäkter, utgifter, tillgångar, skulder och kassaflöden. Statsekonomins finansieringsanalys, maj ...

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter