Nyhetsarkiv

Sökord


Kärnprocesser
Lägg till eller tag bort val

Målgrupper
Lägg till eller tag bort val

 
Föregående
1
2
3
4
5
6
7
...
16
Nästa
Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår 2016 har undertecknats och lämnats till Finansministeriet. Finansministeriets pressmeddelande 29.3.2016: Statskontorets förslag t...
Statskontorets engelskspråkiga årsöversikt över statens skuldhantering har utkommit. Översikten granskar statens skuldhantering 2016 och redogör för statens upplåning, kassaförvaltning och hante...
Med statsekonomins månadsmeddelande rapporteras förverkligandet av statsbudgeten, statens intäkter, utgifter, tillgångar, skulder och kassaflöden. Statsekonomins finansieringsanalys, decembe...
Hyreshussamfunden kan ansöka om finansieringslösningar eller ekonomiska stödåtgärder för statens arava- och räntestödslån hos Statskontoret för att balansera sin ekonomi. Vårens ansökningstid pågår f...
Statskontorets webbtjänster uppdateras den 3.– 5.3. Webbplatserna kan inte användas mellan 3.3. kl. 16.15 och 5.3. kl. 24.00. Statskontorets blanketter för me...
Januarifakturorna för saldo- och försäkringsintyg har kommit försenade till kunderna. Förseningen beror på tekniska problem i behandlingen av fakturorna. Förfallodagen som anges på fakturorna är...
Statskontoret tar i bruk ett nytt ersättningssystem för olycksfall i arbete och militärtjänst. Ersättningssystemet installeras den 3–12 februari 2017 och under denna period kan vår ersättningstjänst ...
Besöksadress: Sörnäs strandväg 13, 00530 Helsingfors Postadress: PB 14 00054 STATSKONTORET E-post: d9 (at) valtiokonttori.fi förnamn.släktnamn (at) statskontoret.fi ...
Kieku-systemets ägarskap och systemuppgifter övergick från Statskontoret till Palkeet den 1 januari 2017. Kieku-lösningen innehåller gemensamma processer för ekonomi- och personalförvaltnin...
Med statsekonomins månadsmeddelande rapporteras förverkligandet av statsbudgeten, statens intäkter, utgifter, tillgångar, skulder och kassaflöden. Statsekonomins finansieringsanalys, novembe...
Mållinjen hägrar för Kieku-projektet: alla delar har tagits i bruk och Kieku används redan av cirka 62 000 tjänstemän. Projektets slutrapport, Vårt gemensamma ...
Med statsekonomins månadsmeddelande rapporteras förverkligandet av statsbudgeten, statens intäkter, utgifter, tillgångar, skulder och kassaflöden. Statsekonomins finansieringsanalys, oktober...
Kommunbrev 3/2016 har publicerats. I brevet finns information om ränteändringar på aravalån. Läs brevet >>
Kunden får enligt nuvarande praxis läkemedlen som behövs till vård av olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar gratis från apoteket, då läkaren har markerat i receptet uppgifterna om arbetsgivaren och...
Med statsekonomins månadsmeddelande rapporteras förverkligandet av statsbudgeten, statens intäkter, utgifter, tillgångar, skulder och kassaflöden. Statsekonomins finansieringsanalys, septemb...
Statskontoret utredde på uppdrag av finansministeriet på vilka sätt förfaringssätten kan förnyas samt vilka ändringar som kan göras i uppgifter och befogenheter för att kompetensutvecklingen, HR-proc...
I den elektroniska tjänsten för lånekunder kan man se sina egna låneuppgifter på webben. Kunder med aravalån och produktutvecklingslån får via den nya tjänsten avgiftsfritt tillgång till blan...
Statskontoret har publicerat en sammanställning av räntor och annuitetsjusteringar i hyres- och bostadsrättsaravalån. De nya räntorna på lån med fasta villkor gäller fr.o.m. 1.4.2017. De övriga ...
Digitaliseringen är ett av regeringens strategiska genomgripande teman, som verkställs i statsförvaltningens projekt. Statskontoret har fått i uppgift av finansministeriet att skynda på reformen som...
Med statsekonomins månadsmeddelande rapporteras förverkligandet av statsbudgeten, statens intäkter, utgifter, tillgångar, skulder och kassaflöden. Statsekonomins finansieringsanalys, augusti...

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter