Nyhetsarkiv

Sökord


Kärnprocesser
Lägg till eller tag bort val

Målgrupper
Lägg till eller tag bort val

 
Föregående
1
2
3
4
5
6
...
16
Nästa
I fortsättningen ska endast kopior av handlingar som gäller arv sändas till Statskontoret Digitaliseringen av arvs- och testamentsärenden vid Statskontoret framskrider och vi inför elektronis...
Finansministeriet Pressmeddelande 23.11.2017 Sakkunniguppgifter som stöder digitaliseringen överförs till Befolkningsregistercentralen den 1 januari 2018 Sakkunniguppgifter som stöder ...
Statskontoret har konkurrensutsatt vård- och rehabiliteringstjänsterna för krigsinvalider samt institutionsrehabiliteringen för krigsveteraner för åren 2018–2022. Ett centralt mål med konkurrensutsät...
Med statsekonomins månadsmeddelande rapporteras förverkligandet av statsbudgeten, statens intäkter, utgifter, tillgångar, skulder och kassaflöden. Statsekonomins finansieringsanalys, oktober...
Till följd av den allvarliga olyckan i Raseborg 26.10.2017 har vi här samlat information om ersättningar. Familjepension betalas till änka eller änkling och till barn om en värnpliktig omk...
Med statsekonomins månadsmeddelande rapporteras förverkligandet av statsbudgeten, statens intäkter, utgifter, tillgångar, skulder och kassaflöden. Statsekonomins finansieringsanalys, septemb...
Kommunbrev 2/2017 har publicerats. I brevet finns information om ränteändringar på aravalån. Läs brevet >> 
Statskontoret har publicerat en sammanställning av räntor och annuitetsjusteringar i hyres- och bostadsrättsaravalån. De nya räntorna på lån med fasta villkor gäller fr.o.m. 1.4.2018. De övriga ...
Valtiolle.fi-sidornas struktur och utseende har förnyats 4.10. för att effektivera användningen och motsvara användarnas förväntningar. På framsidan visas ant...
Med statsekonomins månadsmeddelande rapporteras förverkligandet av statsbudgeten, statens intäkter, utgifter, tillgångar, skulder och kassaflöden. Statsekonomins finansieringsanalys, augusti...
Med statsekonomins månadsmeddelande rapporteras förverkligandet av statsbudgeten, statens intäkter, utgifter, tillgångar, skulder och kassaflöden. Statsekonomins finansieringsanalys, juli ...
Med statsekonomins månadsmeddelande rapporteras förverkligandet av statsbudgeten, statens intäkter, utgifter, tillgångar, skulder och kassaflöden. Statsekonomins finansieringsanalys, juni ...
Vad händer om allt fler tjänster blir elektroniska? Tänk om det surrar en drönare utanför min balkong? Borde jag vara orolig om mitt barns första ord är digi-digi? ...
Med statsekonomins månadsmeddelande rapporteras förverkligandet av statsbudgeten, statens intäkter, utgifter, tillgångar, skulder och kassaflöden. Statsekonomins finansieringsanalys, maj ...
Statskontorets digitaliseringsteam D9 inleder sitt arbete med komplett personalstyrka i mars, då teamet består av åtta personer. Digitaliseringsteamets medlemmar fungerar som interna konsulter inom st...
Vad händer om allt fler tjänster blir elektroniska? Tänk om det surrar en drönare utanför min balkong? Borde jag vara orolig om mitt barns första ord är digi-digi? ...
Med statsekonomins månadsmeddelande rapporteras förverkligandet av statsbudgeten, statens intäkter, utgifter, tillgångar, skulder och kassaflöden. Statsekonomins finansieringsanalys, april ...
Vad händer om allt fler tjänster blir elektroniska? Tänk om det surrar en drönare utanför min balkong? Borde jag vara orolig om mitt b...
Med statsekonomins månadsmeddelande rapporteras förverkligandet av statsbudgeten, statens intäkter, utgifter, tillgångar, skulder och kassaflöden. Statsekonomins finansieringsanalys, mars ...
Statskontorets digitaliseringsprojekt framskrider. Vi har tagit i bruk ett elektroniskt arkiv, dit alla mottagna dokument sparas, oberoende om de är i pappers- eller digitalt format. Behandlinge...

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter