Nyhetsarkiv

Sökord


Kärnprocesser
Lägg till eller tag bort val

Målgrupper
Lägg till eller tag bort val

 
Föregående
1
2
3
4
5
...
16
Nästa
18.6.2018 kl. 16.17 Störningen i e-tjänsten för lånekunder har åtgärdats och tjänsten fungerar normalt. 15.6.2018 Lånekundernas e-tjänst är tillfälligt ur bruk Det går för när...
Med statsekonomins månadsmeddelande rapporteras förverkligandet av statsbudgeten, statens intäkter, utgifter, tillgångar, skulder och kassaflöden. Statsekonomins finansieringsanalys, apr...
Statskontoret skickar i april och maj fakturor till kunder med grundtorrläggningslån och nyskifteslån. Förfallodagen för grundtorrläggningslån är 30.4 och för nyskifteslån 15.5. Lånen för projek...
Statskontoret ordnar en Facebook-diskussion torsdagen den 26 april kl. 10-11 där finansieringsrådgivare Anitta Kabanow och finansieringssekreterare Pia Saaristo svarar på frågor om BSP-sparande och B...
Med statsekonomins månadsmeddelande rapporteras förverkligandet av statsbudgeten, statens intäkter, utgifter, tillgångar, skulder och kassaflöden. Statsekonomins finansieringsanalys, mar...
Med statsekonomins månadsmeddelande rapporteras förverkligandet av statsbudgeten, statens intäkter, utgifter, tillgångar, skulder och kassaflöden. Statsekonomins finansieringsanalys, feb...
Med statsekonomins månadsmeddelande rapporteras förverkligandet av statsbudgeten, statens intäkter, utgifter, tillgångar, skulder och kassaflöden. Statsekonomins finansieringsanalys, jan...
Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår 2017 har undertecknats och lämnats till Finansministeriet. Finansministeriets pressmeddelande 21.3.2018: Statskontorets förslag t...
Med statsekonomins månadsmeddelande rapporteras förverkligandet av statsbudgeten, statens intäkter, utgifter, tillgångar, skulder och kassaflöden. Statsekonomins finansieringsanalys, decembe...
Hyreshussamfunden kan ansöka om finansieringslösningar eller ekonomiska stödåtgärder för statens arava- och räntestödslån hos Statskontoret för att balansera sin ekonomi. Vårens ansökningstid pågår f...
Införandet av ett nytt informationssystem kommer att sakta ner behandlingen av ersättningsansökningar under en tid. Vi ber om ursäkt för de lite längre behandlingstiderna. Statskontorets Ersättn...
Ansvaret för rekryteringssystemet Valtiolle.fi fördes från Statskontoret till Palkeet den 1 januari 2018. Palkeet ansvarar för tjänsteleveranserna för rekryteringssystemet Valtiolle.fi, informationsf...
I den nya versionen har man bland annat inkluderat den kompetens som krävs av digitaliseringen. Ämbetsverken kan använda definitionerna av den gemensamma kompetensen till exempel för att utveckl...
Statskontoret ville ha erfarenheter och synpunkter om den robotstyrda processautomationens tillämpningsmöjligheter och nytta. Syftet var att lära sig om de möjligheter som den nya teknologin medför, ...
Strejk i finansbranschen 4. – 5.1.2018 borde inte inverka på Statskontorets utbetalningar. Bankerna har informerat, att de försöker trygga både privatkundernas och företagskundernas viktigaste t...
År 2013 grundad Medborgarrådgivning-servicen kommer att överföras organisatoriskt från Statskontoret till Befolkningsregistercentralen den 1 januari 2018. Medborgarrådgivningen har upprättat sin...
Strejk i finansbranschen 28. - 29.12.2017 inverkar inte på Statskontorets utbetalningar i årslut. Under arbetskonflikten försöker bankerna trygga både privatkundernas och företagskundernas...
Med statsekonomins månadsmeddelande rapporteras förverkligandet av statsbudgeten, statens intäkter, utgifter, tillgångar, skulder och kassaflöden. Statsekonomins finansieringsanalys, novembe...
Medborgarkontot tas ur bruk - Suomi.fi-meddelanden tas i bruk Från och med 15.12.2017 skickar vår Ersättningstjänst post till dig elektroniskt via Suomi.fi-nättjänsten. En ny tjänst i bruk ...

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter