Nyhetsarkiv

Sökord


Kärnprocesser
Lägg till eller tag bort val

Målgrupper
Lägg till eller tag bort val

 
Statskontoret har publicerat statsekonomins finansieringsanalyser rörande juli 2008. Finansieringsanalysen innehåller statsbudgetens utfallskalkyl, intäkts- och kostnadskalkyl, balansräkning, speci...
Kommunbrevet innehåller: 
Statskontoret har publicerat statsekonomins finansieringsanalyser rörande juni 2008. Finansieringsanalysen innehåller statsbudgetens utfallskalkyl, intäkts- och kostnadskalkyl, balansräkning, speci...
Från ingången av år 2009 bestäms avgiften för arbetsgivarna angående risken för invaliditet enligt en s.k. betalningsklassmodell och förskottspensionsavgiften läggs ned. Denna ändring gäller främs...
Statskontoret har publicerat statsekonomins finansieringsanalyser rörande maj 2008. Finansieringsanalysen innehåller statsbudgetens utfallskalkyl, intäkts- och kostnadskalkyl, balansräkning, specif...
Statsrådet utnämnde den 12 juni 2008 juris licentiat, branschdirektör Timo Laitinen till Statskontorets generaldirektör från och med den 16 juni 2008. Uppgiften är tidsbunden och löper ut den 31 m...
Försäkringens årsberättelse 2007 har publicerats på tre språk. Läs F
  Statskontorets förslag till statsbokslut för 2007 har undetecknats och överlämnats till finansministeriet för uppgörande av statens bokslutberättelse.
Kontakta eget försäkringsbolag angående ersättningsärenden i bussolyckan i Spanien (22.4.2008) Ersättningar för skador i samband med bussolyckan i Malaga i Spanien på lördagen 19.4.2008 betalas enl...
Statskontorets huvudlokalers renovering i Helsingfors på Sörnäs strandväg är färdig och vi flyttar tillbaka till våra renoverade lokaler från våra tillfälliga lokaler i Sockenbacka i början av jun...
Vid körningen av inbetalningar av lån som beviljats av staten kan det förekomma dröjsmål på grund av Sampo Banks tekniska problem. Därför kan det hända att det från Statskontoret sänds till kunder...
Statskontorets Finansiering och Förvaltiningens styrning har publicerat sina elektroniska årsöversikter på tre språk.
Sökningstid för ekonomiskt stöd under vår 2008 har börjat. Stödet kan sökas för aravalån som beviljats till en samfund. Sökningstiden sluter 14.3.2008. Sammandrag av stödåtgärder: Hyreshusens s...
Sammanlagt 31 000 lån som är beviljade under jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde, har överförts till Statskontorets Laiho-lånesystem 18.1.2008. Lånen har tidigare tagits hand om av...
Till kännedom, att på grund av konversation av lån som är beviljade under jord- och skogsbruksministeriets förvalningsområde, stängs vårt lånesystem 15.1.2008 kl 13.00 och systemet är ur bruk rest...
Finansieringschef Mika Arola anställd vid Statskontorets Finansiering

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter