Media

På dessa till medierna riktade sidor finns det kontaktuppgifter till Statskontorets Kommunikation och bildbanken, där du kan ladda t.ex. foton av Statskontorets ledningsgrupp och lokaliteter även med högresolution.

Kontaktuppgifter till Kommunikation

Sörnäs strandväg 13, Helsingfors
PB 14
00054 STATSKONTORET

Tfn växel 0295 50 2000
Fax 0295 50 3333

E-post:
förnamn.släktnamn(at)statskontoret.fi
viestinta(at)statskontoret.fi

Kontaktuppgifter till Kommunikation/tjänster >
Statskontorets bildbank >
Statskontorets verksamhetsmiljö och organisation >
Statskontorets ledningsgrupp >
Nyheter från Statskontoret >
Evenemangskalender >
Publikationer >

Medians frågor besvaras av

Statskontorets generaldirektör
Timo Laitinen

Divisionen Digitaliseringens stöd
Digital direktör Nina Nissilä

Divisionen Medborgartjänster
Divisionschef Jyri Tapper
Biträdande direktör Hanna Koskinen: kundärenden, krigsinvalids- och veteranärenden, sjuk- och brödrahem för krigsinvalider och andra rehabiliteringsanstalter
Chefjurist Pekka Syrjänen: brottsskador, ersättningar till oskyldigt häktade
Biträdande direktör Satu Vallivaara: skadeersättningsärenden
Ledande jurist Marjukka Vallioniemi: kvarlåtenskap efter personer som avlidit utan arvingar
Ledande jurist Ruut Kastepohja-Seppälä: avgiftsbefrielseärenden

Divisionen Finansiering
Divisionschef Teppo Koivisto
Biträdande direktör Anu Sammallahti: likviditet och upplåning (marknadsoperationer angående statens upplåning och likviditetshantering)
Biträdande direktör Mika Arola: risker och strategi (kreditbetyg, riskövervakning)
Biträdande direktör Sanna Pälsi: lån, borgen och räntestöd

Divisionen Ekonomi och personal
Divisionschef Lasse Skog

Divisionen Förvaltning och utveckling
Divisionschef Mikko Kangaspunta
Riskhanteringsdirektör Juha Pietarinen

Divisionen Informationsförvaltning
IT-direktör Tomi Poikola

Publicerad 7.1.2013 kl. 10.47 , uppdaterad 25.4.2018 kl. 16.26
Suomeksi   På svenska   In English

Till början av sidan

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter