Media

På dessa till medierna riktade sidor finns det kontaktuppgifter till Statskontorets Kommunikation och bildbanken, där du kan ladda t.ex. foton av Statskontorets ledningsgrupp och lokaliteter även med högresolution.

Kontaktuppgifter till Kommunikation

Sörnäs strandväg 13, Helsingfors
PB 14
00054 STATSKONTORET

Tfn växel 0295 50 2000
Fax 0295 50 3333

E-post:
förnamn.släktnamn(at)statskontoret.fi
viestinta(at)statskontoret.fi

Kontaktuppgifter till Kommunikation/tjänster >
Statskontorets bildbank >
Statskontorets verksamhetsmiljö och organisation >
Statskontorets ledningsgrupp >
Nyheter från Statskontoret >
Evenemangskalender >
Publikationer >

Medians frågor besvaras av

Statskontorets generaldirektör
Timo Laitinen

Divisionen Medborgartjänster

Divisionschef Jyri Tapper

Biträdande direktör Hans Ranta-aho: krigsinvalids- och veteranärenden, sjuk- och brödrahem för krigsinvalider och andra rehabiliteringsanstalter

Chefjurist Pekka Syrjänen: brottsskador, ersättningar till oskyldigt häktade

Biträdande direktör Satu Vallivaara: skadeersättningsärenden

Biträdande direktör Hannu Korkeala: Suomi.fi och Medborgarrådgivning

Ledande jurist Marjukka Vallioniemi: kvarlåtenskap efter personer som avlidit utan arvingar

Ledande jurist Ruut Kastepohja-Seppälä: avgiftsbefrielseärenden

Kieku-divisionen

Divisionschef Lasse Skog

Projektdirektör Martti Kallavuo

Utvecklingschef Seija Friman

Divisionen Finansiering

Divisionschef Teppo Koivisto

Biträdande direktör Anu Sammallahti: likviditet och upplåning (marknadsoperationer angående statens upplåning och likviditetshantering)

Biträdande direktör Mika Arola: risker och strategi (kreditbetyg, riskövervakning)

Biträdande direktör Sakari Lehtiö: lån, borgen och räntestöd

Divisionen Ekonomi och personal

Divisionschef Mikko Kangaspunta

Divisionen Förvaltning och utveckling

Divisionschef Maritta Fromholtz

Riskhanteringsdirektör Juha Pietarinen

Divisionen Informationsförvaltning

IT-direktör Tomi Poikola

Publicerad 7.1.2013 kl. 10.47 , uppdaterad 26.9.2016 kl. 13.50
Suomeksi   På svenska   In English

Till början av sidan

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter