Identifieringstjänst

Via Statskontorets identifieringstjänst kan du logga in på extranät och våra övriga elektroniska ärendehanteringstjänster. Identifieringstjänsten är en elektronisk tjänst för identifiering och användarhantering, via vilken man hanterar applikationernas användar- och rolluppgifter.

Identifieringstjänsten möjliggör användningen av våra extranät för tjänstemän genom identifiering med användarnamn och lösenord med smartkort och med Virtu-identifiering. Användningen av identifiering med användarnamn och lösenord förutsätter att administratören har gett användaren ett användarnamn och lösenord i applikationen för användarhantering och aktiverat identifieringssättet för användaren enligt applikation. Virtu-identifiering är likartad identifieringssättet med användarnamn och lösenord från och med den 23.9.2015. Om användaren har användarnamn och lösenord identifiering tillåtit ska Virtu-identifiering tillsätta automatisk.

Obs. En del av applikationer accepterar bara smartkort som identifieringssätten. Virtu-identifiering är inte s.k. stark identifiering.

Användningen av identifiering med smartkort förutsätter att användaren har ett smartkort och en PIN-kod, smartkortläsare och programvara för kortläsning som godkänns av Statskontoret. Dessutom förutsätter användingen att administratören har aktiverat identifieringssättet för användaren enligt applikation.

Identifieringstjänstens applikationsportal finns på adressen https://tunnistus.valtiokonttori.fi.

Ytterligare information: tunnistuspalvelu (at) valtori.fi

Smartkort för extranät

Vissa av Statskontorets elektroniska tjänster kräver s.k. stark identifiering, dvs. inloggning med tjänstemannakort (t.ex. Tahti). Kortet är ett användarspecifikt, chipförsett smartkort. Smartkortet innehåller ett tjänstecertifikat som beviljas av Befolkningsregistercentralen, och som används i elektronisk ärendehantering. På kortets chip finns användarens e-postadress i tjänsten lagrad.

Behöver du ett smartkort för att logga in på extranätet?

Läs mer: Smartkort för extranät (på finska) >

Publicerad 7.12.2012 kl. 15.34 , uppdaterad 17.8.2018 kl. 10.01
Suomeksi   På svenska

Till början av sidan

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter