Våra elektroniska tjänster

Statskontorets extranät är nättjänster avsedda för våra intressentgrupper. För att använda tjänsterna behöver du ett användarnamn och lösenord för Identifieringstjänsten (Tunnistuspalvelu).

Ytterligare information: tunnistuspalvelu (at) valtori.fi

Läs mer om Identifieringstjänst >

Bowie

Genom Bowie-tjänsten förmedlar vi på ett säkert sätt rapporter om lån, räntestöd och statsborgen som beviljats av staten till Statskontorets intressentgrupper. Rapporttjänsten är riktad till samarbetspartner hos Statskontorets Finansiering.

Ytterligare information: Niina Lempinen, tfn 0295 50 2565 och Hannu Ryynänen, tfn 0295 50 2594. 
E-post: fornamn.efternamn (at) valtiokonttori.fi

Betalningsrörelse-extranet

På Betalningsrörelse-extranet publicerar vi för ämbetsverken anvisningar, föreskrifter, meddelanden och blanketter i anslutning till betalningsrörelsen. Därtill finns här de färskaste nyheterna gällande betalningsrörelsen. På Betalningsrörelse-extranet kan du ge respons eller ställa frågor till betalningsrörelsegruppen. Där hittar du också Rahakas-kassahanteringsextranät.

Ytterligare information och användar-id: maksuliike (at) valtiokonttori.fi

Logga in till extranet härifrån >

Extranätet eMatka

eMatka-extranet erbjuder en kontakt- och kommunikationskanal mellan Statskontoret och huvudanvändarna vid de ämbetsverk som använder elektronisk resehantering. Utöver nyheter finns här information om samarbetsgruppens kommande evenemang, presentationsmaterial från tidigare evenemang och ramavtalsmaterial.

Ytterligare information och användar-id: matkahallinta (at) valtiokonttori.fi

Logga in till extranet härifrån >

Lånekundernas elektroniska tjänst

Statskontorets lånekunder kan se sina egna låneuppgifter i Lånekundernas elektroniska tjänst. Tjänsten omfattar till en början en del av produktutvecklingslånen men kommer senare i bruk även i andra lånegrupper. Statskontoret meddelar kunden när dennas låneuppgifter har lagts till i tjänsten. Via e-tjänsten får man kostnadsfritt tillgång till bland annat kontoutdragen. Dessutom kan man i tjänsten uppdatera sina faktureringsuppgifter och kommunicera med Statskontoret.

Mer information om e-tjänsten >>

Statsförvaltningens rapporteringstjänst Netra

I statens rapporteringstjänst Netra publicerar vi ekonomisk information, personalinformation och resultatinformation om statsförvaltningen. Netra innehåller aktuell information i form av dels färdiga rapporter, dels flerdimensionella rapporteringskuber som lämpar sig för analys.

www.netra.fi >

Papperslös bokföring

Papperslös bokföring -extranet har ersatt med en Tilha-materialbank från och med den 4.4.2016. I materialbank finns bland annat information om hantering av upphandlingar (Tilha). Materialbanken finns bara på finska och för att använda banken behöver du ett användarnamn och lösenord.

Ytterligare information och användar-id: paperiton (at) valtiokonttori.fi

Logga in till materialbank härifrån >

PSRnet

Keva tar hand om anställningsförhållandes register PSRnet >

Rahakas-kassahanteringssystemet och -extranätet

Räkenskapsverken matar in prognoser för intäkter och utgifter i Rahakas-systemet. Uppgifterna utnyttjas i statens likviditetshantering. På Rahakas-extranätets sidor finns bestämmelser, anvisningar, blanketter och aktuella nyheter.

Ytterligare information: Taina Nissinen, tfn 0295 50 2580 eller Jukka Aaltio, tfn 0295 50 2666.
E-post: fornamn.efternamn (at) valtiokonttori.fi

Logga in till extranet härifrån >

SART

Datasystemet för rapportering av social bostadsfinansiering, SART, är avsett för analys av ekonomin och verksamheten i hyreshussamfund, jämförelse av nyckeltal och myndighetsrapportering. Insamlingen och analysen av bokslutsuppgifter ingår i övervakningen som grundar sig på lag, vilket förpliktar de instanser som äger arava- och räntestödsbostäder att lämna sina bokslutsuppgifter till SART-systemet varje år. En förutsättning för nya finansieringsbeslut är att anmälningsskyldigheten är uppfylld.

Efter att de anmält uppgifterna kan hyreshussamfunden utnyttja nyckeltalen och jämförelserapporterna i SART-systemet kostnadsfritt. Systemet administreras av Statskontoret och Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA).

Broschyr: SART – Tilinpäätösanalyysi- ja raportointisovellus vuokrataloille (pdf, på finska) >

Ytterligare information och inloggningsuppgifter >

Logga in till extranet härifrån >

Tahti

Ämbetsverkens huvudanvändare får bland annat uppdaterade anvisningar och kodförteckningar från Tahti. Tahti har också diskussionsforum för användare och arbetsgivarrepresentanter.

Ytterligare information och användar-id: tahti (at) valtiokonttori.fi

Logga in till Tahti härifrån >

Resultatinformationssystem

Resultatinformationssystemet, som är en del av Statsförvaltningens rapporttjänst Netra, fungerar som ett redskap för förberedning och planering av ämbetsverkens resultatmåls- och utfallsinformation. Resultatinformationssystemet används i alla statliga ämbetsverk och inrättningar och kräver inga investeringar i utrustning eller programvara i ämbetsverket. Man loggar in i systemet med ett smartkort och kod eller med användarnamn och lösenord i Statskontorets Identifieringstjänst.

Mer information och användarnamn: netra (at) valtiokonttori.fi

Logga in till extranet härifrån >

Statskontorets nätskola

Statskontoret erbjuder olika nätbaserade kurser för statsförvaltningens organisationer. Kurser är på finska. Onlinekurser är till förfogande för den statliga sektorn i inlärningsmiljön Statskontorets nätskola på adressen: www.valtiokonttori.fi/verkkokoulu. För att använda nätskolan måste du registrera dig i tjänsten och en del av kurser kräver även kursnyckeln. Den får du från kursens lärare/administratör. Kontaktuppgifter till dessa finns på kursens förstasida. Det är avgiftsfritt att använda nätskolan. Valtori producerar tjänsten.

Kom med och lär dig i nätskolan!

Publicerad 10.9.2013 kl. 2.00 , uppdaterad 18.1.2018 kl. 9.49
Suomeksi   På svenska   In English

Till början av sidan

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter