Våra elektroniska tjänster

Statskontorets extranät är nättjänster avsedda för våra intressentgrupper. För att använda tjänsterna behöver du ett användarnamn och lösenord för Identifieringstjänsten (Tunnistuspalvelu).

Ytterligare information: tunnistuspalvelu (at) valtori.fi

Läs mer om Identifieringstjänst >

Bowie

Genom Bowie-tjänsten förmedlar vi på ett säkert sätt rapporter om lån, räntestöd och statsborgen som beviljats av staten till Statskontorets intressentgrupper. Rapporttjänsten är riktad till samarbetspartner hos Statskontorets Finansiering.

Ytterligare information: Niina Lempinen, tfn 0295 50 2565 och Hannu Ryynänen, tfn 0295 50 2594. 
E-post: fornamn.efternamn (at) valtiokonttori.fi

Betalningsrörelse-extranet

På Betalningsrörelse-extranet publicerar vi för ämbetsverken anvisningar, föreskrifter, meddelanden och blanketter i anslutning till betalningsrörelsen. Därtill finns här de färskaste nyheterna gällande betalningsrörelsen. På Betalningsrörelse-extranet kan du ge respons eller ställa frågor till betalningsrörelsegruppen. Där hittar du också Rahakas-kassahanteringsextranät.

Ytterligare information och användar-id: maksuliike (at) valtiokonttori.fi

Logga in till extranet härifrån >

Lånekundernas elektroniska tjänst

Statskontorets lånekunder kan se sina egna låneuppgifter i Lånekundernas elektroniska tjänst. Tjänsten omfattar till en början en del av produktutvecklingslånen men kommer senare i bruk även i andra lånegrupper. Statskontoret meddelar kunden när dennas låneuppgifter har lagts till i tjänsten. Via e-tjänsten får man kostnadsfritt tillgång till bland annat kontoutdragen. Dessutom kan man i tjänsten uppdatera sina faktureringsuppgifter och kommunicera med Statskontoret.

Mer information om e-tjänsten >>

Statsförvaltningens rapporteringstjänst Netra

I statens rapporteringstjänst Netra publicerar vi ekonomisk information, personalinformation och resultatinformation om statsförvaltningen. Netra innehåller aktuell information i form av dels färdiga rapporter, dels flerdimensionella rapporteringskuber som lämpar sig för analys.

www.netra.fi >

Papperslös bokföring

Orderhanteringstjänsten Tilhas serviceproduktion tas hand i Palkeet från och med den 1. Januari 2018.

Rahakas-kassahanteringssystemet och -extranätet

Räkenskapsverken matar in prognoser för intäkter och utgifter i Rahakas-systemet. Uppgifterna utnyttjas i statens likviditetshantering. På Rahakas-extranätets sidor finns bestämmelser, anvisningar, blanketter och aktuella nyheter.

Ytterligare information: Taina Nissinen, tfn 0295 50 2580 eller Jukka Aaltio, tfn 0295 50 2666.
E-post: fornamn.efternamn (at) valtiokonttori.fi

Logga in till extranet härifrån >

SART

Datasystemet för rapportering av social bostadsfinansiering, SART, är avsett för analys av ekonomin och verksamheten i hyreshussamfund, jämförelse av nyckeltal och myndighetsrapportering. Insamlingen och analysen av bokslutsuppgifter ingår i övervakningen som grundar sig på lag, vilket förpliktar de instanser som äger arava- och räntestödsbostäder att lämna sina bokslutsuppgifter till SART-systemet varje år. En förutsättning för nya finansieringsbeslut är att anmälningsskyldigheten är uppfylld.

Efter att de anmält uppgifterna kan hyreshussamfunden utnyttja nyckeltalen och jämförelserapporterna i SART-systemet kostnadsfritt. Systemet administreras av Statskontoret och Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA).

Broschyr: SART – Tilinpäätösanalyysi- ja raportointisovellus vuokrataloille (pdf, på finska) >

Ytterligare information och inloggningsuppgifter >

Logga in till extranet härifrån >

Tahti

Ämbetsverkens huvudanvändare får bland annat uppdaterade anvisningar och kodförteckningar från Tahti. Tahti har också diskussionsforum för användare och arbetsgivarrepresentanter. Tahti tas hand i Palkeet från och med den 1. Oktober 2018.

Ytterligare information och användar-id: tahti (at) valtiokonttori.fi

Logga in till Tahti härifrån >

Resultatinformationssystem

Resultatinformationssystemet, som är en del av Statsförvaltningens rapporttjänst Netra, fungerar som ett redskap för förberedning och planering av ämbetsverkens resultatmåls- och utfallsinformation. Resultatinformationssystemet används i alla statliga ämbetsverk och inrättningar och kräver inga investeringar i utrustning eller programvara i ämbetsverket. Man loggar in i systemet med ett smartkort och kod eller med användarnamn och lösenord i Statskontorets Identifieringstjänst.

Mer information och användarnamn: netra (at) valtiokonttori.fi

Logga in till extranet härifrån >

Statskontorets nätskola

Statskontoret erbjuder olika nätbaserade kurser för statsförvaltningens organisationer. Kurser är på finska. Onlinekurser är till förfogande för den statliga sektorn i inlärningsmiljön Statskontorets nätskola på adressen: www.valtiokonttori.fi/verkkokoulu. För att använda nätskolan måste du registrera dig i tjänsten och en del av kurser kräver även kursnyckeln. Den får du från kursens lärare/administratör. Kontaktuppgifter till dessa finns på kursens förstasida. Det är avgiftsfritt att använda nätskolan. Valtori producerar tjänsten.

Kom med och lär dig i nätskolan!

Publicerad 10.9.2013 kl. 2.00 , uppdaterad 17.8.2018 kl. 12.52
Suomeksi   På svenska   In English

Till början av sidan

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter