Ansökningsblanketter för skadeersättningar

Blanketter är i pdf-format och förutsätter användning av Adobe Acrobat- eller Acrobat Reader -program. De kan fylls i på rutan. Blanketter ska skrivas ut, udertecknas och tillställas Statskontoret. Om blanketten öppnar inte, orsaken kan vara en gammal version av Acrobat Reader. Du kan ladda den nyaste versionen av Adobe Acrobat fritt från bifogad link.

Kontaktuppgifter >

Skadeersättningar på basis av statligt anställningsförhållande

Arbetsolycka eller yrkessjukdom

Om du redan har alla uppgifter som behövs för att fylla i blanketten, kan du göra det utan att identifiera dig. Länken till den elektroniska ärendehanteringens blankett: Elektronisk anmälan om olycksfall/yrkessjukdom >

Länken till identifieringssidan: efter att du har identifierat dig, kan du avbryta ifyllandet av blanketten och lagra den för att vänta på tilläggsuppgifter eller arkivering samt beskåda dina tidigare anmälan. Ja, jag vill identifiera mig >

Försäkringsintyg om olyckshändelse som inträffat i statligt arbete 

Ansökan om förmån som motsvarar grupplivförsäkring  

Ansökan om läkemedelskostnader

Betalningsförbindelse för läkemedel

Blankett för ersättning av skada i tjänsteutövning 

Reseskador

Du kan göra ansökan på skadestånd genom att identifiera eller icke identifiera. Till ansökningsformuläret >

Förmånstagarförordnande > 

Skadeersättningar på andra grunder

Brottskador

Om du redan har alla uppgifter som behövs för att fylla i blanketten, kan du göra det utan att identifiera dig. Länken till den elektroniska ärendehanteringens blankett: Ansökan om skadeersättning pga. brottskador >

Länken till identifieringssidan: efter att du har identifierat dig, kan du avbryta ifyllandet av blanketten och lagra den för att vänta på tilläggsuppgifter eller arkivering samt beskåda dina tidigare anmälan. Ja, jag vill identifiera mig >

Rovdjurskada
Ansökan om ersättning för rovdjursskada, personskada

Olycksfall / sjukdom i militärtjänst
Anmälan om militärt olycksfall eller sjukdom i tjänsten

Olycksfall / yrkesjukdom
Anmälan om olycksfall/yrkessjukdom
elever vid statliga läroinrättningar och personer som intagits på statliga vård- och straffanstalter

Oskyldigt fängslade och dömda (frihetsberövande)

Nätansökan Ansökan om ersättning >

Länken till identifieringssidan: efter att du har identifierat dig, kan du avbryta ifyllandet av blanketten och lagra den för att vänta på tilläggsuppgifter eller arkivering samt beskåda dina tidigare anmälan. Ja, jag vill identifiera mig >

Du kan även fylla i pdf-blankett >. Skriv ut blanketten och skicka den per post till adressen Statskontoret, PB 50, 00054, STATSKONTORET eller elektroniskt genom skyddad post (https://turvaposti.valtiokonttori.fi/). Vi rekommenderar inte skicka personuppgifter genom okryptat e-post.

Statens skadeståndsansvar
Ersättning som grundar sig på statens skadeståndsansvar 

Trafik- och vagnskada
Skadeanmälan för trafikskada – Statliga fordon 

Ansökan om ersättning för trafikskada 

Utredning över användningsbehovet av bil (användning av ersättande bil efter trafikskada)

Skadeanmälan för trafikskada - Fordon som är befriade från försäkringsskyldigheten

Reseräkning
Reseräkning

Kontonummer
Anmälan till Statskontoret om kontonummer eller ändring av kontonummer

Målgrupp: Ämbetsverk och inrättningar, Medborgare
Kärnprocess: Stöd för personalledning, Tjänster för medborgare och samfund
Publicerad 14.3.2014 kl. 10.45 , uppdaterad 10.10.2018 kl. 10.30 Suomeksi   På svenska   In English

Till början av sidan

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter