Ansökningsblanketter för skadeersättningar

Blanketter är i pdf-format och förutsätter användning av Adobe Acrobat- eller Acrobat Reader -program. De kan fylls i på rutan. Blanketter ska skrivas ut, udertecknas och tillställas Statskontoret. Om blanketten öppnar inte, orsaken kan vara en gammal version av Acrobat Reader. Du kan ladda den nyaste versionen av Adobe Acrobat fritt från bifogad link.

Kontaktuppgifter >

Skadeersättningar på basis av statligt anställningsförhållande

Anmälan om olycksfall/yrkessjukdom, som inträffat under statsanställning

Ansökan om förmån som motsvarar grupplivförsäkring

Ansökan om läkemedelskostnader

Betalningsförbindelse för läkemedel

Blankett för ersättning av skada i tjänsteutövning

Skadeersättningar på andra grunder

Brottskador
Ansökan om skadeersättning pga. brottskador

Frihetsberövande
Ansökan om ersättning för frihetsberövande

Rovdjurskada
Ansökan om ersättning för rovdjursskada, personskada

Olycksfall / sjukdom i militärtjänst
Anmälan om militärt olycksfall eller sjukdom i tjänsten

Ersättning till vissa civilpersoner som internerades efter fortsättningskriget
Ansökningsblankett

Olycksfall / yrkesjukdom
Anmälan om olycksfall/yrkessjukdom
elever vid statliga läroinrättningar och personer som intagits på statliga vård- och straffanstalter

Trafik- och vagnskada
Skadeanmälan för trafikskada – Statliga fordon

Ansökan om ersättning för trafikskada 

Utredning över användningsbehovet av bil (användning av ersättande bil efter trafikskada)

Skadeanmälan för trafikskada - Fordon som är befriade från försäkringsskyldigheten

Reseräkning
Reseräkning

Kontonummer
Anmälan till Statskontoret om kontonummer eller ändring av kontonummer

Publicerad 14.3.2014 kl. 10.45 , uppdaterad 5.7.2017 kl. 16.02
Suomeksi   På svenska

Till början av sidan

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter