Ansökningsblanketter för skadeersättningar

Blanketter är i pdf-format och förutsätter användning version 5 eller 6 av Adobe Acrobat- eller Acrobat Reader -program. De kan fylls i på rutan. Blanketter ska skrivas ut, udertecknas och tillställas Statskontoret. Blankettversioner som kan öppnas med Acrobat Reader 4 är mögligt att skriva ut men inte fylla i på rutan. Om blanketten öppnar inte, orsaken kan vara en gammal version av Acrobat Reader. Du kan ladda den nyaste versionen av Adobe Acrobat fritt från bifogad link.

Kontaktuppgifter >

Skadeersättningar på basis av statligt anställningsförhållande

Anmälan om olycksfall/yrkessjukdom, som inträffat under statsanställning

Ansökan om förmån som motsvarar grupplivförsäkring

Ansökan om läkemedelskostnader

Betalningsförbindelse för läkemedel

Blankett för ersättning av skada i tjänsteutövning

Skadeersättningar på andra grunder

Brottskador
Ansökan om skadeersättning pga. brottskador

Frihetsberövande
Ansökan om ersättning för frihetsberövande

Rovdjurskada
Ansökan om ersättning för rovdjursskada, personskada

Olycksfall / sjukdom i militärtjänst
Anmälan om militärt olycksfall eller sjukdom i tjänsten

Ersättning till vissa civilpersoner som internerades efter fortsättningskriget
Ansökningsblankett

Olycksfall / yrkesjukdom
Anmälan om olycksfall/yrkessjukdom
elever vid statliga läroinrättningar och personer som intagits på statliga vård- och straffanstalter

Trafik- och vagnskada
Skadeanmälan för trafikskada – Statliga fordon

Ansökan om ersättning för trafikskada 

Utredning över användningsbehovet av bil (användning av ersättande bil efter trafikskada)

Skadeanmälan för trafikskada - Fordon som är befriade från försäkringsskyldigheten

Reseräkning
Reseräkning

Kontonummer
Anmälan till Statskontoret om kontonummer eller ändring av kontonummer

Publicerad 14.3.2014 kl. 10.45 , uppdaterad 24.11.2016 kl. 11.17
Suomeksi   På svenska

Till början av sidan

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter