Militärskade- och veteranärendens ansökningsblanketter

Statskontorets blanketter är i Adobe Acrobat (pdf) -format. Blanketten fylls i på rutan eller för hand efter utskrift, undertecknas och tillställs Statskontoret. Man kan inte än så länge skicka blanketten med e-post.

Om blanketten öppnar inte, orsaken kan vara en gammal version av Acrobat Reader. Du kan ladda den nyaste versionen av Adobe Acrobat fritt från bifogad link.

Olycksfall i militärtjänst efter 1.1.1991? Använd ansökan om ersättning i olycksfall i militärtjänst som finns här >

Blanketten skall skickas till Statskontoret med adress:
Statskontoret, Militärskade- och veteranärenden, (Sörnäs strandväg 13), PB 60, 00054 STATSKONTORET.

Kontaktuppgifter >

Anstaltsrehabilitering - krigsinvalider
Ansökan om rehabilitering 10-25 %
Ansökan om rehabilitering 30-100 %

Länken till listan av rehabiliteringsanstalter i början av följande sida >

Anstaltsrehabilitering - maka/make, änka/änkling, krigsänka/-änkling
Ansökan till rehabilitering

Anstaltsvård
Ansökan till anstaltsvård

Dagrehabilitering
Ansökan om dagrehabilitering 10-25% invalider
Ansökan om dagrehabilitering 30-100% invalider

Ersättningar för anhöriga
Försörjningspension
Tilläggsförsörjningspension
Engångsersättning
Återupptagen utbetalning av försöjningspension
Utkomstutredning

Kommunala institutionsvård
Anmälan till Statskontoret om institutionsvård för krigsinvalid

Redovisningsblankett för ansökan om tilläggsanslag för kommuner och samkommuner
Redovisningsblankett för ansökan om tilläggsanslag
Läs också: Tilläggsanslagsbrev till kommuner

Livränta
Anhängiggörande
Rättelse av livränta
Ansökan om ny behandling

Rehabilitering av speciella grupper
(som tjänstgjort i vissa uppdrag under Finlands krig)
Ansökan om rehabilitering för personer som tjänstgjort i vissa uppdrag under Finlands krig

Rehabilitering för frontveteran som är bosatt utomlands
Rehabilitering för frontveteran

Rikskort för krigsinvalider i Sverige
Ansökan för erhållande av Rikskort 

Sjukhjälpstillägg
Sjukhjälpstillägg 

Sjukvård
Ansökan om betalningsförbindelse allmän hälsokontroll
Ansökan om betalningsförbindelse sjukvård
Ansökan om betalningsförbindelse specialundersökning
Sjukvårdskostnader

Tilllägsränta
Ansökan om tilläggsränta och rättelse av tilläggsränta 

Ändringsarbeten i bostad
Intyg över byggnadsskede 
Ändringsarbeten i bostad 

Öppenvård
Ansökan om öppen vård 

Öppenvård i stället för anstaltsrehabilitering
Byte av anstaltsrehabilitering till öppen vård 10-25% invalider
Byte av anstaltsrehabilitering till öppen vård 30-100% invalider

Ytterligare blanketten
Ansökan till särskilt boende (bara för dem som bor i Sverige)
Reseräkning

Målgrupp: Medborgare
Kärnprocess: Tjänster för medborgare och samfund
Publicerad 10.12.2012 kl. 9.52 , uppdaterad 15.1.2019 kl. 10.54 Suomeksi   På svenska

Till början av sidan

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter