Blanketter om statens arvsärenden

Blanketten kan fyllas i med en dator, därefter den skall utskrivas och signeras. Den undertecknade blanketten kan antingen skickas via post eller skannas och skickas som bifogad fil.

PDF Anmälan om person som avlidit utan arvingar 
PDF Närstående persons ansökan om överlåtelse av egendom som tillfallit staten i arv 
PDF Delgivning av testament efter en person som har dött utan arvingar
PDF Godemans intygande 

Mer information: Kvarlåtenskap efter personer som avlidit utan arvingar

Publicerad 18.12.2012 kl. 15.35 , uppdaterad 28.11.2017 kl. 18.26
Suomeksi   På svenska

Till början av sidan

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter