Blanketter om lån, borgen och räntestöd

Blanketter är i pdf-format och de kan fylls i på rutan. Blanketter ska skrivas ut, undertecknas och skickas till Statskontoret.

Adressen: Statskontoret, PB 14, 00054 STATSKONTORET.

PDF Blankett för kunduppgifter (pdf)
PDF Blankett för kunduppgifter (Produktutvecklingslån) (pdf)
PDF Meddelande om ändring av faktureringsadressen (pdf)

Aravalån till samfund

Hyreshussamfunden kan ansöka om finansieringslösningar eller ekonomiska stödåtgärder för statens arava- och räntestödslån hos Statskontoret för att balansera sin ekonomi. Noggrannare anvisningar och blanketter finns på adressen www.statskontoret.fi/stodatgarder.

PDF Ansökan om rätt att använda tjänsten SART (pdf)

Aravalån till privatpersoner

PDF Anmälan om aravalån som staten delvis ansvarar för enligt 56 § i aravaförordningen (pdf)
PDF Anstånd med amortering och/eller ränta på bostadslån (pdf)
PDF Nedsättning av bostadslånets årsavgift (pdf)
PDF Överföring av lån / befriande från skuldansvar (pdf)
PDF Överföring av annuitetslån / befriande från skuldansvar (pdf)
PDF Beslut om anstånd med höjning av nivån på ett annuitetslån (pdf)

Räntestöd

PDF Meddelande om uthyrning av BSP-räntestödsbostad (pdf)
PDF Ansökan om förlängning av räntestödslån för ägarbostad (pdf)
PDF 15-17-åriga BSP-deponenter redogörelse av medels ursprung (pdf) 

Landsbygdskrediter

PDF Anstånd med avbetalning och/eller räntebetalning på nyskifteslån (pdf)
PDF Anstånd med avbetalning och/eller räntebetalning på skogsförbättringslån (pdf)
PDF Blankett för ansökan om överföring/adressförändring av lån inom JSM:s förvaltningsområde (pdf)

Publicerad 18.12.2012 kl. 15.07 , uppdaterad 18.6.2018 kl. 11.28
Suomeksi   På svenska

Till början av sidan

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter