Årsöversikten över statens skuldhantering har utkommit  (9.3.2016)

Statskontorets engelskspråkiga årsöversikt över statens skuldhantering har utkommit.

Översikten granskar statens skuldhantering 2015 och redogör för statens upplåning, kassaförvaltning och Finlands ekonomiska läge.

År 2015 var statens bruttoupplåning 15,9 miljarder euro, varav 10,8 miljarder euro var långfristig upplåning och resten kortfristig upplåning.

”Finska staten lyckades bra med sin upplåning år 2015. I år fortsätter vi vår välbekanta strategi och emitterar två nya referensobligationer i euro”, berättar divisionschef Teppo Koivisto.

Gästskribenter i översikten är Tuomas Välimäki, chef för Finlands Banks avdelning för penningpolitik och forskning, och Mikko Spolander, chef för finansministeriets stabilitetsenhet.

Välimäki skriver i översikten om Europeiska centralbankens penningpolitiska instrument och det utökade programmet för köp av värdepapper. Spolanders text handlar om Finlands ekonomiska situation och regeringens ekonomiska politik.

Årsöversikten kan läsas på adressen www.treasuryfinland.fi/annualreview2015 och som pdf via länken nedan.

Debt Management Annual Review 2015 (pdf) >>


Kärnprocess: Finansieringsverksamhet
Publicerad 9.3.2016 kl. 15.04 , uppdaterad 9.3.2016 kl. 15.04 Suomeksi   På svenska   In English

Till början av sidan

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter