Medborgarrådgivningen till Befolkningsregistercentralen 1.1.2018, tjänster oförändrade  (29.12.2017)

År 2013 grundad Medborgarrådgivning-servicen kommer att överföras organisatoriskt från Statskontoret till Befolkningsregistercentralen den 1 januari 2018.

Medborgarrådgivningen har upprättat sin ställning som en tjänst som ger hjälp när en medborgare inte vet vilken offentlig service han eller hon skulle kontakta med sitt ärende. Medborgarrådgivningen hjälper också medborgarna med att använda offentliga tjänster. Från det första hela verksamhetsåret 2014 har antalet kontakter fördubblats, i år har Medbårgarrådgivningens personal hjälpt cirka 80 000 gånger i olikaslags frågor.

Medborgarrådgivningen kommer att fortsätta i Kouvola. På samma sätt förblir tjänster och mångsidiga tjänstekanaler oförändrade. Du hittar dem på www.medborgarradgivning.fi >

Målgrupp: Allt
Kärnprocess: Tjänster för medborgare och samfund
Publicerad 29.12.2017 kl. 16.19 , uppdaterad 29.12.2017 kl. 16.11 Suomeksi   På svenska

Till början av sidan

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter