Medborgarrådgivningen från Statskontoret till Befolkningsregistercentralen 1.1.2018  (23.11.2017)

Finansministeriet Pressmeddelande 23.11.2017

Sakkunniguppgifter som stöder digitaliseringen överförs till Befolkningsregistercentralen den 1 januari 2018

Sakkunniguppgifter som stöder digitaliseringen överförs till Befolkningsregistercentralen den 1 januari 2018
Statsrådet utfärdade den 16 november 2017 en förordning om vissa uppgifter för Befolkningsregistercentralen. Sakkunniguppgifter som stöder digitaliseringen kommer att överföras till Befolkningsregistercentralen den 1 januari 2018.

Genom förordningen vill finansministeriet utveckla genomförandet av digitaliseringen inom sitt förvaltningsområde så att finansministeriet i fortsättningen tydligare koncentrerar sig på uppgifter som gäller strategiska riktlinjer och Befolkningsregistercentralen på verkställighets- och utvecklingsuppgifter.

Målet att effektivisera digitaliseringen inom den offentliga förvaltningen

De uppgifter som överförs stöder den uppgiftshelhet som Befolkningsregistercentralen redan nu har hand om. Syftet är att stärka expertisen, kompetensen och informationsunderlaget när det gäller digitalisering av den offentliga förvaltningen. Uppgifterna i fråga sköts för närvarande av den offentliga förvaltningens informations- och kommunikationstekniska avdelning vid finansministeriet och av Statens informations- och kommunikationstekniska center (Valtori).

I fortsättningen ska Befolkningsregistercentralen bereda och utveckla förfaranden, arkitekturbeskrivningar, rekommendationer och instruktioner som gäller den offentliga förvaltningens informationsförvaltning, informationshantering, digitala säkerhet och elektroniska tjänster. Befolkningsregistercentralen ska dessutom erbjuda sakkunnigtjänster som gäller dessa och sammanställa en allmän lägesbild. Befolkningsregistercentralen ska också producera och utveckla redskap och utvecklingsmiljöer som anknyter till ovannämnda uppgifter.

De uppgifter som överförs från finansministeriet gäller t.ex. verksamhet som är kopplad till JHS-rekommendationerna och VAHTI, projektutvärdering och utveckling av metoden för den övergripande arkitekturen. Från Valtori överförs de sakkunnigtjänster inom informationssäkerhet som produceras av externa konsulter. Överföringen av tjänsterna och utvecklingsprojekten medför inga betydande förändringar för de nuvarande kunderna.

I samband med detta överförs tjänsten Medborgarrådgivningen från Statskontoret till Befolkningsregistercentralen

Målgrupp: Allt
Kärnprocess: Tjänster för medborgare och samfund
Publicerad 23.11.2017 kl. 15.37 , uppdaterad 23.11.2017 kl. 15.37 Suomeksi   På svenska

Till början av sidan

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter