Medborgare och samfund - nyheter

Sökord


Sökningen har avgränsats tillKärnprocesser
Lägg till eller tag bort val

Målgrupper
Lägg till eller tag bort val

 
1
2
3
Nästa
Republikens president stadfäste i dag lagar som ska förbättra de ekonomiska stödåtgärderna för ARA-hyreshussamfund. Genom lagändringarna kan man i ett tidigare skede än förut ingripa i hyreshussamfun...
Gränsen för krigsinvaliders institutionsvård sänks Lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948) ändras 1.1.2019 så att de krigsinvalider som har skadats eller drabbats av sjukdom i Finland...
Statskontoret verkställer lagen om ersättning för olycksfall i militärtjänst och tjänstgöringsrelaterad sjukdom (1521/2016) som social- och hälsovårdsministeriet berett och riskdagen stadgat. Lagen t...
Till följd av den allvarliga olyckan i Rovajärvi 6.12.2018 har vi här samlat information om ersättningar. Familjepension betalas till änka eller änkling och till barn om en värnpliktig omkom...
Vi önskar alla en glad självständighetsdag – speciellt krigsinvaliderna och krigsveteranerna! Statskontoret och Statskontorets personal
I maj meddelade kommunerna åt Statskontoret att ett tilläggsanslag på 19,3 miljoner behövdes, för att kunna erbjuda frontveteranerna rehabilitering och stöd för boende i hemmet resten av året. Tilläg...
Främjandet av kvalitetsarbetet i organisationer inom den offentliga sektorn och uppgifterna som anknyter till kvalitetsutvärderingsmodellen CAF överförs från och med ingången av november från Statsko...
Kommunmarknaden är kommunsektorns största årliga evenemang och samlade 7 800 besökare och över 180 utställare i Kommunhuset den 12–13 september 2018.  Statskontoret hade en gemensam avdelning me...
Statskontoret har publicerat en sammanställning av räntor och annuitetsjusteringar i hyres- och bostadsrättsaravalån. De nya räntorna på lån med fasta villkor gäller fr.o.m. 1.4.2019. De övriga ...
18.6.2018 kl. 16.17 Störningen i e-tjänsten för lånekunder har åtgärdats och tjänsten fungerar normalt. 15.6.2018 Lånekundernas e-tjänst är tillfälligt ur bruk Det går för när...
Statskontoret skickar i april och maj fakturor till kunder med grundtorrläggningslån och nyskifteslån. Förfallodagen för grundtorrläggningslån är 30.4 och för nyskifteslån 15.5. Lånen för projek...
Statskontoret ordnar en Facebook-diskussion torsdagen den 26 april kl. 10-11 där finansieringsrådgivare Anitta Kabanow och finansieringssekreterare Pia Saaristo svarar på frågor om BSP-sparande och B...
Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår 2017 har undertecknats och lämnats till Finansministeriet. Finansministeriets pressmeddelande 21.3.2018: Statskontorets förslag t...
Hyreshussamfunden kan ansöka om finansieringslösningar eller ekonomiska stödåtgärder för statens arava- och räntestödslån hos Statskontoret för att balansera sin ekonomi. Vårens ansökningstid pågår f...
Införandet av ett nytt informationssystem kommer att sakta ner behandlingen av ersättningsansökningar under en tid. Vi ber om ursäkt för de lite längre behandlingstiderna. Statskontorets Ersättn...
Strejk i finansbranschen 4. – 5.1.2018 borde inte inverka på Statskontorets utbetalningar. Bankerna har informerat, att de försöker trygga både privatkundernas och företagskundernas viktigaste t...
År 2013 grundad Medborgarrådgivning-servicen kommer att överföras organisatoriskt från Statskontoret till Befolkningsregistercentralen den 1 januari 2018. Medborgarrådgivningen har upprättat sin...
Strejk i finansbranschen 28. - 29.12.2017 inverkar inte på Statskontorets utbetalningar i årslut. Under arbetskonflikten försöker bankerna trygga både privatkundernas och företagskundernas...
Medborgarkontot tas ur bruk - Suomi.fi-meddelanden tas i bruk Från och med 15.12.2017 skickar vår Ersättningstjänst post till dig elektroniskt via Suomi.fi-nättjänsten. En ny tjänst i bruk ...

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter