Lån, borgen och räntestöd - nyheter

Sökord


Sökningen har avgränsats tillKärnprocesser
Lägg till eller tag bort val

Målgrupper
Lägg till eller tag bort val

 
1
2
Nästa
Republikens president stadfäste i dag lagar som ska förbättra de ekonomiska stödåtgärderna för ARA-hyreshussamfund. Genom lagändringarna kan man i ett tidigare skede än förut ingripa i hyreshussamfun...
Kommunmarknaden är kommunsektorns största årliga evenemang och samlade 7 800 besökare och över 180 utställare i Kommunhuset den 12–13 september 2018.  Statskontoret hade en gemensam avdelning me...
Statskontoret har publicerat en sammanställning av räntor och annuitetsjusteringar i hyres- och bostadsrättsaravalån. De nya räntorna på lån med fasta villkor gäller fr.o.m. 1.4.2019. De övriga ...
18.6.2018 kl. 16.17 Störningen i e-tjänsten för lånekunder har åtgärdats och tjänsten fungerar normalt. 15.6.2018 Lånekundernas e-tjänst är tillfälligt ur bruk Det går för när...
Statskontoret skickar i april och maj fakturor till kunder med grundtorrläggningslån och nyskifteslån. Förfallodagen för grundtorrläggningslån är 30.4 och för nyskifteslån 15.5. Lånen för projek...
Statskontoret ordnar en Facebook-diskussion torsdagen den 26 april kl. 10-11 där finansieringsrådgivare Anitta Kabanow och finansieringssekreterare Pia Saaristo svarar på frågor om BSP-sparande och B...
Hyreshussamfunden kan ansöka om finansieringslösningar eller ekonomiska stödåtgärder för statens arava- och räntestödslån hos Statskontoret för att balansera sin ekonomi. Vårens ansökningstid pågår f...
Strejk i finansbranschen 4. – 5.1.2018 borde inte inverka på Statskontorets utbetalningar. Bankerna har informerat, att de försöker trygga både privatkundernas och företagskundernas viktigaste t...
Strejk i finansbranschen 28. - 29.12.2017 inverkar inte på Statskontorets utbetalningar i årslut. Under arbetskonflikten försöker bankerna trygga både privatkundernas och företagskundernas...
Kommunbrev 2/2017 har publicerats. I brevet finns information om ränteändringar på aravalån. Läs brevet >> 
Statskontoret har publicerat en sammanställning av räntor och annuitetsjusteringar i hyres- och bostadsrättsaravalån. De nya räntorna på lån med fasta villkor gäller fr.o.m. 1.4.2018. De övriga ...
Hyreshussamfunden kan ansöka om finansieringslösningar eller ekonomiska stödåtgärder för statens arava- och räntestödslån hos Statskontoret för att balansera sin ekonomi. Vårens ansökningstid pågår f...
Januarifakturorna för saldo- och försäkringsintyg har kommit försenade till kunderna. Förseningen beror på tekniska problem i behandlingen av fakturorna. Förfallodagen som anges på fakturorna är...
Kommunbrev 3/2016 har publicerats. I brevet finns information om ränteändringar på aravalån. Läs brevet >>
Statskontoret har publicerat en sammanställning av räntor och annuitetsjusteringar i hyres- och bostadsrättsaravalån. De nya räntorna på lån med fasta villkor gäller fr.o.m. 1.4.2017. De övriga ...
Republikens president har i dag stadfäst en lag genom vilken lagen om bostadssparpremier (BSP) ändras så att redan den som fyllt 15 år kan bli bostadsspardeponent. Villkoret är att det i bostadsspara...
Statskontoret inför under hösten 2016 en ny elektronisk tjänst som kunderna kan använda för att se sina egna låneuppgifter på webben. Inledningsvis omfattar tjänsten produktutvecklingslån och aravalå...
Kommunbrev 2/2016 har publicerats. I brevet finns information om den årliga räntan för gamla hyres- och ägarbostadsaravalån samt om räntor på annuitetslån. Läs brevet >>
Hyreshussamfunden kan ansöka om finansieringslösningar eller ekonomiska stödåtgärder för statens arava- och räntestödslån hos Statskontoret. Vårens ansökningstid pågår fram till den 22 april. An...
Statskontoret har fastställt referensräntan som avses i aravaförordningen 19 § (förändr. 1403/1995 och 1195/2001) till 0,84 %. Denna referensränta för personliga aravalån är ikraft under årsavgi...

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter