Statsborgen - nyheter

Sökord


Sökningen har avgränsats tillKärnprocesser
Lägg till eller tag bort val

Målgrupper
Lägg till eller tag bort val

 
Statskontoret tar i bruk ett nytt kundadministrationssystem i oktober. Under ibruktagandet 15.10–22.10.2014 avbryts utbetalningarna av lån samt handläggningen av andra ut- och inbetalningar som gä...
Utlåningsstatistiken på Statskontorets webbplats har förnyats. Den väsentligaste statistikinformationen om s...
Befogenheten att styra och övervaka statsborgen för ägarbostadslån ska koncentreras till Statskontoret från och med ingången av 2014, när ändringar i lagen om statsborgen för ägarbostadslån träd...

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter