Statistiken över statens utlåning har förnyats  (2.7.2014)

Statistik

Utlåningsstatistiken på Statskontorets webbplats har förnyats.

Den väsentligaste statistikinformationen om statens lån, räntestöd och statsborgen ges på webbplatsen i form av bilder men användare kan om de vill också bekanta sig med siffrorna och längre tidsserier som ligger bakom statistiken.

Närmare statistikinformation finns i en databas, i vilken användaren kan ändra uppgifterna till önskat format. I databasen för statistkinformation kan informationen sparas i exempelvis filformaten xls, txt eller csv.

I samband med förnyelsen har man lagt till ny statistik om BSP-lån som beskriver utvecklingen av BSP-lånens kapital och styckemängd.

Bekanta dig med statistiken >>


Kärnprocess: Finansieringsverksamhet
Publicerad 2.7.2014 kl. 13.34 , uppdaterad 27.4.2015 kl. 14.54 Suomeksi   På svenska

Till början av sidan

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter