Avbrott i utbetalningar av lån och betalningsrörelse som gäller lån 15.10–22.10  (13.10.2014)

Statskontoret tar i bruk ett nytt kundadministrationssystem i oktober. Under ibruktagandet 15.10–22.10.2014 avbryts utbetalningarna av lån samt handläggningen av andra ut- och inbetalningar som gäller lån.

Under avbrottet kan uppgifter som gäller lån, säkerheter och räntestöd inte kontrolleras i datasystemen, vilket leder till begränsningar och dröjsmål i kundtjänsten.   
 
Vi beklagar olägenheter som uppdateringen eventuellt orsakar kunderna.

Målgrupp: Allt
Kärnprocess: Finansieringsverksamhet
Publicerad 13.10.2014 kl. 16.08 , uppdaterad 13.10.2014 kl. 16.08 Suomeksi   På svenska

Till början av sidan

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter