Statsborgen

Största delen av de borgensåtaganden som Statskontoret förvaltar är borgen för privatpersoners bostadslån. Också de husspecifika räntestödslån som Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet beviljat innehåller statlig fyllnadsborgen. Dessutom förvaltar Statskontoret direkt statsborgen och statsgarantier som beviljats enligt lagen eller genom statsrådets beslut.

Kundtjänst: tfn 0295 50 2248, vardagar kl. 10–12.
E-post: rantestod(at)statskontoret.fi

Kontaktuppgifter >

För privatpersoner

Statsborgen för ägarbostadslån kan beviljas privatpersoner som köper minst 50 procent av bostaden. Man kan få statsborgen om bostaden köps för eget stadigvarande bruk. Staten beviljar borgen för en del av det bostadslån som kreditinstitutet beviljar enligt gällande förordningar.

Grunderna för statsborgen för ägarbostadslån finns på miljöministeriets produktkort.

Anvisningar för kreditinstituten: Anvisning om statsborgen för ägarbostadslån (25.10.2017, pdf)

För samfund

Statskontoret förvaltar vissa statsborgensförbindelser och statsgarantier för samfund. Dessa är borgen och garantier som direkt grundar sig på lagen eller som beviljats genom statsrådets beslut.

Dessutom ingår en lagenlig statlig fyllnadsborgen i vissa räntestödslån som beviljas genom beslut av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet. Statskontoret fakturerar de borgensavgifter som tas ut för avgiftsbelagda statliga borgensåtaganden.

Statskontoret kan på basen av låntagarens ansökan besluta om beviljande av fyllnadsborgen (konverteringsborgen) för lån som används för återbetalning av aravalån till staten. Lån som beviljats låntagaren kan godkännas som borgenslån, om Statskontoret anser att låntagaren har tillräckliga förutsättningar att återbetala borgenslånet.

Anvisningar för kreditinstituten: Statsborgen för ombyggnadslån för bostadsaktiebolag (pdf)

Mer om ämnet

Information om konverteringsborgen >>
Statistik >

Publicerad 10.9.2013 kl. 5.00 , uppdaterad 4.9.2018 kl. 14.34
Suomeksi   På svenska   In English

Till början av sidan

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter