Räntestöd - nyheter

Sökord


Sökningen har avgränsats tillKärnprocesser
Lägg till eller tag bort val

Målgrupper
Lägg till eller tag bort val

 
Statskontoret ordnar en Facebook-diskussion torsdagen den 26 april kl. 10-11 där finansieringsrådgivare Anitta Kabanow och finansieringssekreterare Pia Saaristo svarar på frågor om BSP-sparande och B...
Republikens president har i dag stadfäst en lag genom vilken lagen om bostadssparpremier (BSP) ändras så att redan den som fyllt 15 år kan bli bostadsspardeponent. Villkoret är att det i bostadsspara...
Regeringen utfärdade den 14 januari 2016 en proposition med förslag till ändring av lagen om bostadssparpremier (BSP) så att redan 15 år fyllda ska kunna bli bostadsspardeponenter. Kravet är att man ...
Regeringen har den 23 oktober överlämnat en proposition med ett förslag som innebär att lagen om bostadssparpremier ska ändras så att den övre åldersgränsen för ingående av BSP-avtal höjs till 39 ...
Statskontoret tar i bruk ett nytt kundadministrationssystem i oktober. Under ibruktagandet 15.10–22.10.2014 avbryts utbetalningarna av lån samt handläggningen av andra ut- och inbetalningar som gä...
Utlåningsstatistiken på Statskontorets webbplats har förnyats. Den väsentligaste statistikinformationen om s...

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter