Regeringen föreslår att åldersgränsen för understött bostadssparande sänks till 15 år  (14.1.2016)

Regeringen utfärdade den 14 januari 2016 en proposition med förslag till ändring av lagen om bostadssparpremier (BSP) så att redan 15 år fyllda ska kunna bli bostadsspardeponenter. Kravet är att man i bostadssparavtalet kommer överens om att premierna består av medel som den minderårige förtjänat själv. Som sådana medel betraktas även avkastningen på egendom som skaffats självmant.

Bestämmelserna om betalningstiden för tilläggsränta föreslås också bli ändrad på grund av sänkningen av åldersgränsen. Normalt betalas tilläggsränta för året då sparandet inleds och därefter för högst fem kalenderår. Nu föreslås det att en ungdom som fyllt 15 år och banken tillsammans ska kunna komma överens om att betalningstiden för tilläggsräntan antingen inleds då sparandet börjar eller då bostadsspardeponenten fyller 18 år. Innan betalningen av tilläggsräntan börjar betalas på BSP-deponeringar en ränta på en procent. Tilläggsräntan som överenskoms med banken får vara 2-4 procent.

BSP är ett system som avsetts för stödjandet av ungas köp av den första egna bostaden.

Enligt gällande lag kan den som innan deponerandet inleds har fyllt 18 men inte 40 år bli bostadsspardeponent.

Förslaget baserar sig på regeringsprogrammet för statsminister Juha Sipiläs regering.

Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt efter det att den har antagits och blivit stadfäst.

Källa: miljöministeriets pressmeddelande 14.1.2016Publicerad 14.1.2016 kl. 15.40 , uppdaterad 14.1.2016 kl. 15.40 Suomeksi   På svenska

Till början av sidan

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter