Räntestöd för ägarbostäder

Räntestödslån har beviljats för byggande av lågenergihus. Räntestödslån beviljas inte längre för ändamålet.

Utbetalning av räntestöd

Räntestödet börjar betalas efter det att räntestödslånet har lyfts. Statskontoret betalar en del av låntagarens ränta direkt till det finansinstitut som beviljat lånet. Räntestödet betalas på lånets förfallodagar två gånger om året (med 6 månaders mellanrum). Förfallodagarna för ränta och amortering på räntestödslån för privatpersoner kan också infalla månatligen, även om räntestödet bara betalas två gånger om året. Det finns bestämmelser om hur mycket och för hur länge räntestöd kan beviljas, och beloppet och tiden varierar beroende på lånetyp.

För privatpersoners räntestödslån betalas räntestöd till den del räntan som uppbärs för lånet överstiger 3,8 procent. Gränsen på 3,8 procent, som fastställs i statsrådets förordning, reglerar staten i egenskap av betalare av räntestöd. Låntagarens ränta kan alltså också vara under 3,8 procent.

Närmare information om räntestödslån finns på miljöministeriets produktkort.

Ändringar i lånevillkoren

Det är möjligt att ändra villkoren för räntestödslånet senare (se Ändringar i lånevillkoren).

Publicerad 23.11.2012 kl. 14.57 , uppdaterad 16.5.2016 kl. 9.58
Suomeksi   På svenska

Till början av sidan

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter