Åldersgränsen för understött bostadssparande (BSP) sänks till 15 år från början av juli  (23.5.2016)

Republikens president har i dag stadfäst en lag genom vilken lagen om bostadssparpremier (BSP) ändras så att redan den som fyllt 15 år kan bli bostadsspardeponent. Villkoret är att det i bostadssparavtalet avtalas att insättningarna består av medel som den omyndiga förvärvat genom eget arbete. Som sådana medel betraktas också avkastning av egendom som skaffats på eget initiativ.

På grund av sänkningen av åldersgränsen har man också ändrat bestämmelserna om betalningstiden för tilläggsräntan. Normalt betalas tilläggsränta från året då sparandet inleds och därefter för högst fem kalenderår. Nu möjliggör lagändringen att en ungdom som fyllt 15 år och banken tillsammans kan komma överens om att betalningstiden för tilläggsräntan inleds antingen då sparandet börjar eller då bostadsdeponenten fyller 18 år. Innan betalningen av tilläggsräntan börjar betalas på BSP-deponeringarna en ränta på en procent. Tilläggsräntan som överenskoms med banken är 2–4 procent.

BSP är ett system som avsetts för stödjandet av ungas köp av den första egna bostaden. När ändringen har trätt i kraft kan den som har fyllt 15 men inte 40 år innan deponerandet inleds bli bostadsspardeponent.

Sänkningen av BSP-åldersgränsen baserar sig på regeringsprogrammet för statsminister Juha Sipiläs regering.

Lagen träder i kraft den 1 juli 2016.

Källa: miljöministeriets pressmeddelande 20.5.2016Publicerad 23.5.2016 kl. 10.03 , uppdaterad 23.5.2016 kl. 10.03 Suomeksi   På svenska

Till början av sidan

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter