Räntestöd

Statskontoret förvaltar räntestöd som olika myndigheter beviljat. Räntestöd utbetalas ur statens medel till både privatpersoner och samfund.

Bostadssparpremiesystemet (BSP-lån) är ett räntestödssystem för privatpersoner.

De räntestödslån som beviljas samfund är främst för att stödja boende, och de ges i form av räntestöd som Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) beviljar husbolagen. Dessutom betalas räntestöd för projekt som andra myndigheter godkänt för räntestöd, till exempel projekt som gäller vattenförsörjning, skyddsupplagring och utvecklingsbistånd.

Statistik >

Kundtjänst: tfn 0295 50 2248, vardagar kl. 10–12.
E-post: rantestod(at)statskontoret.fi

Kontaktuppgifter >

Publicerad 10.9.2013 kl. 4.00 , uppdaterad 16.8.2018 kl. 16.30
Suomeksi   På svenska   In English

Till början av sidan

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter